Zmiana operatora usługi

W związku z wykonaniem okresu realizacji projektu i wykonaniem trwałości projektu zatwierdzonym przez ZARR S.A. pozytywną rekomendacją projektu dla instytucji zarządzających wyższego stopnia (Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00) z dniem 1 lipca 2015 r. operator usługi TaskBeat wstrzymuje nowe rejestracje w usłudze w związku z wyznaczniem nowego operatora oraz zmianą operatora serwerów usługi TaskBeat. Zmiana podyktowana jest planowaną zmianą podmiotowości prawnej operatora oraz planowaną zmianą terytorium prawnego na jakim usługa będzie oferowana od dnia 1 lipca 2015 r. Zmiana nie ma wpływu na kontynuowanie świadczenia usługi dla obecnych klientów zarówno pod względem technicznym, jak i prawnym. Operator poinformuje użytkowników o szczegółach zmiany w zgodzie z Regulaminem Świadczenia Usługi.