Aktualizacja Metodologii

Zaktualizowano stronę metodologia opisującą sposób działania aplikacji. Obecnie zawartość strony została rozdzielona na część dotyczącą metodologii zarządzania oraz interfejsu użytkownika.