Aktualizacja raportu projektów i czasu pracy

Najnowsza wersja TaskBeat oferuje dwa nowe raporty: raport projektów: obrazujący sytuację portfolio projektów organizacji oraz zaktualizowany raport czasu pracy obrazujący godziny przepracowane przez pracowników w poszczególnych zadaniach w sposób graficzny.