Zmiany

Zmiana operatora usługi

W związku z wykonaniem okresu realizacji projektu i wykonaniem trwałości projektu zatwierdzonym przez ZARR S.A. pozytywną rekomendacją projektu dla instytucji zarządzających wyższego stopnia (Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-32-148/09-00) z dniem 1 lipca 2015 r. operator usługi TaskBeat wstrzymuje nowe rejestracje w usłudze w związku z wyznaczniem nowego operatora oraz zmianą operatora serwerów usługi TaskBeat. Zmiana […]

Zostaw swój komentarz »

Filtrowanie listy klientów

Wprowadziliśmy ulepszony sposób wyszukiwania klientów za pomocą znaczników. Teraz znacznie łatwiej znaleźć dane klienta w zakładce klienci i odnaleźć klientów oznaczonych określonym znacznikiem. Wystarczy że wskażesz znacznik według którego chcesz odfiltrować klientów na liście, a lista automatycznie pokaże tych klientów do których przypisano dany znacznik. Co więcej, teraz możesz również wyszukiwać w ten sposób tych […]

Zostaw swój komentarz »

Zmiany w regulaminie 2014-10

Dzisiaj opublikowaliśmy najnowszą wersję regulaminu obowiązującego wszystkich użytkowników dokonujących zamówienia od dnia 2014-10-25. Zmiany w regulaminie dotyczą wycofania promocji 12 w cenie jednego oraz formalizują opłaty za czynności zwiążane z obsługą płatności. Zmiany w regulaminie w minimalnym stopniu dotyczą istniejących użytkowników, którzy nie tracą raz nabytych praw, a jednocześnie zmiany te formalizują już funkcjonujące opłaty […]

Zostaw swój komentarz »

Zarządzanie wieloma projektami

Zupełnie nowy ekran zarządzania zadaniami pozwala zarządzać zadaniami realizowanymi w wielu równoczesnych projektach za pomocą jednej prostej listy zadań pokazującą właściwą kolejność prac. Zarządzanie wieloma projektami nigdy nie było tak proste. Teraz nawet najbardziej złożone projekty są znacznie czytelniejsze dzięki nowemu ekranowi listy zadań. Lista codziennie wyznacza właściwą kolejność prac każdemu członkowi zespołu. TaskBeat oferuje […]

Zostaw swój komentarz »

Użytkownicy zewnętrzni

Usprawnienia współdzielenia zadań teraz pozwalają na zapraszanie użytkowników spoza organizacji do wspólnego prowadzenia projektów. Dostęp użytkowników zewnętrznych jest całkowicie bezpłatny – zaproś klientów i partnerów. Zaproś również klientów do prowadzonych projektów, dzięki czemu ograniczysz liczbę maili i pozostaniesz w stałym kontakcie z klientem, który może obserwować postęp realizacji zlecenia niezależnie od tego ilu pracowników pracuje […]

Zostaw swój komentarz »

Budżetowanie finansów

Nie ma lepszego czasu na zaplanowanie firmowego budżetu. TaskBeat oferuje ekran pozwalający na szybkie zaplanowanie budżetu firmy w ujęciu całego roku. TaskBeat pozwala na zarządzanie budżetami firmy w postaci biznes planu. Unikatowa funkcjonalność zakładki Budżety pozwala na szybkie utworzenie i bieżące utrzymanie aktualnego biznes planu firmy. Zaawansowane funkcjonalność pozwala na automatyczne synchronizowanie zmian w projektach […]

Zostaw swój komentarz »

Wycofanie promocji 12 w cenie 1

W dniu dzisiejszym organizator promocji podjął decyzję o wycofaniu promocji “12 w cenie 1” w stosunku do wariantów usługi: Premium oraz Enterprise. Wariant usługi Standard nie został zmieniony, a użytkownicy, którzy dokonali zamówienia w okresie obowiązywania promocji są objęci warunkami promocji pomimo jej wycofania. Podobnie jak w przypadku pozostałych zmian, warunkami promocji i regulaminu obowiązującymi […]

Zostaw swój komentarz »

Zarządzanie kontaktami

Zupełnie nowy moduł Kontakty wprowadzanie danych klientów do projektów zleceń, dzięki czemu łatwo odnajdziesz dane klientów, partnerów i dostawców, szybko znajdziesz tych klientów, których projekty i zlecenia są nadal w realizacji.

Zostaw swój komentarz »

Więcej szablonów projektów

TaskBeat teraz oferuje więcej szablonów projektów, a dla naszych klientów przygotowaliśmy również kilka dodatkowych wideoprzewodników. Skontaktuj się z nami aby uzyskać bezpośrednie odnośniki do materiałów wideo lub poprosić o indywidualną prezentację. Dzięki przewodnikom wideo zobaczysz w jaki sposób najlepiej wykorzystać TaskBeat w swojej działalności bazując na doświadczeniach ponad tysiąca organizacji które obecnie pracują na platformie, […]

Zostaw swój komentarz »

Budżetowanie w projektach

Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad TaskBeat tworzyliśmy pierwszą aplikację pozwalającą na zarządzanie projektami i budżetami. Wówczas najczęstszym pytaniem było: Skąd takie połączenie? Dzisiaj nie tylko coraz więcej aplikacji skupia się na zarządzaniu projektami w aspekcie budżetów, jak również na zarządzaniu budżetami w ujęciu projektowym. Co więcej, coraz więcej coraz mniejszych klientów dostrzega konieczność planowania w ujęciu […]

Zostaw swój komentarz »

Page 1 of 3123