Firmy budowlane

Ponieważ realizują Państwo usługi budowlane chcielibyśmy zainteresować Państwa aplikacją TaskBeat. Aplikacja udostępnia wspólny panel, do którego mogą logować się Państwa pracownicy, jak również Państwa klienci.

Dzięki TaskBeatowi możliwe jest realizowanie prac budowlanych: remontów i inwestycji w oparciu o zatwierdzony plan oraz zadania które można łatwo śledzić oraz zmieniać w trybie online. TaskBeat wprowadza organizację prac w oparciu o plan, dzięki czemu Państwa firma wygląda bardziej profesjonalnie.

Dla Państwa klientów TaskBeat stanowi doskonałe narzędzie do monitorowania postępów w zleconych pracach oraz kontrolowanie poszczególnych zadań, wczytywania dokumentacji, zatwierdzania poszczególncyh etapów oraz wprowadzania uwag w zorganizowany i bezpieczny sposób.

Dla Państwa wdrożenie oznacza większe zyski dzięki możliwości precyzyjnego rozliczania się z klientem w oparciu o ustalony plan, ewentualne modyfikacje oraz wynikający z nich dokładny czas pracy i rejestr wykorzystanych materiałów zatwierdzonych przez klienta.