Firmy handlowe

Jak zorganizować firmę handlową

TaskBeat doskonale nadaje się do zorganizowania pracy zadaniowej w ramach działalności handlowej. Możesz zorganizować pracę działu handlowego o dowolnej wielkości i zorganizować ich pracę według systemu zadaniowego. Wystarczy że podczas pierwszego logowania wybierzesz szablon działalnośći handlowej aby zdefiniować strukturę systemu zadaniowego odpowiednią dla działalności handlowej.

Firmy handlowe Case Study
Zobacz wideo: http://www.taskbeat.pl/dla-kogo/firmy-handlowe/case-study/ (wymaga logowania)

Możesz również narzucić swoją własną strukturę, która odpowiada systemowi pracy jaki funkcjonuje w Twojej firmie. Typowa struktura zadaniowa zawiera zadania odpowiadające klientom z którymi się kontaktujesz – każde zadanie to jeden klient. Jeżeli Twój dział sprzedaży dzieli klientów na określone kategorie możesz podzielić długą listę na poszczególne listy.

Przykładowy podział klientów na listy wygląda następująco: potencjalni klienci, pozyskani klienci, straceni klienci. TaskBeat pozwala na łatwe wyznaczanie kolejności kontaktów za pomocą przenoszenia poszczególnych rekordów oraz przenoszenie rekordów klientów między poszczególnymi listami. Dla niektórych działów pomocne jest również nadawanie dowolych tagów do każdego rekordu klienta i wyszukiwanie według dowolnych tagów.

W ramach rekordu każdego klienta istnieje możliwość dodawania zadań powiązanych z danym klientem. Dzięki temu każde zapytanie, zgłoszenie rejestrowane są osobno wraz z możliwością określenia statusu sprawy. Dzięki statusom każda sprawa jest doprowadzana do końca. Każdy pracownik potencjalnie kontaktujący się z klientem może sprawdzić: czy firma odpowiedziała na pytanie klienta, czy firma rozwiązała problem klienta.

Wyszukiwarka TaskBeat pozwala na znalezienie dowolnych informacji na temat dowolnego klienta w całej bazie danych, co pozwala każdemu pracownikowi na znalezienie rekordu klienta, sprawdzenie jakie sprawy są otwarte. Każda sprawa posiada własną kartę zadania, na której pracownicy mogą notować wymagania klientów oraz wprowadzać informacje dotyczące ustaleń dotyczących klientów.

Pracownicy między sobą mogą przekazywać zadania celem doprowadzenia ich do ukończenia. System TaskBeat pozwala dodatkowo na ustalenie dat dla każdego zadania, dzięki czemu można upewnić się że klient otrzyma ofertę we właściwym czasie. W przypadku reklamacji można upewnić się że zostanie ona rozpatrzona we właściwym terminie. Zaangażowani pracownicy i kierownicy otrzymują opcjonalne powiadomienia o zmianach w statusach wybranych spraw.