Firmy informatyczne

Wspólny panel

Ponieważ realizują Państwo usługi informatyczne chcielibyśmy zainteresować Państwa aplikacją TaskBeat. Aplikacja udostępnia wspólny panel, do którego mogą logować się Państwa pracownicy, jak również Państwa klienci. Dzięki TaskBeatowi zarządzanie projektami prowadzonymi w ramach firmy informatycznej staje się przejrzyste zarówno dla poszczególnych pracowników po stronie Państwa firmy, jak również po stronie klienta.

Profesjonalna prezentacja

TaskBeat wprowadza organizację prac w oparciu o plan widoczny dla klienta, dzięki czemu Państwa firma wygląda bardziej profesjonalnie. Klient może logować się aby zobaczyć jakie etapy prac zostały przewidziane dla realizacji systemu informatycznego, projektowania strony internetowej czy wdrożenia platformy e-commerce oraz nanosić poprawki lub zadawać pytania i prowadzić wiążące ustalenia.

Śledzenie postępów

Dzięki TaskBeatowi możliwe jest realizowanie prac informatycznych: projektowania systemów i stron internetowych w oparciu o zatwierdzony plan oraz zadania które można łatwo śledzić oraz zmieniać w trybie online. Dla Państwa klientów TaskBeat stanowi doskonałe narzędzie do monitorowania postępów w zleconych pracach oraz kontrolowanie poszczególnych zadań, wczytywania dokumentacji, zatwierdzania poszczególncyh etapów oraz wprowadzania uwag w zorganizowany i bezpieczny sposób.

Śledzenie nakładów

Dla Państwa wdrożenie oznacza większe zyski dzięki możliwości precyzyjnego rozliczania się z klientem w oparciu o ustalony plan, dokładny czas prac zatwierdzonych przez klienta. Ewentualne modyfikacje lub rozszerzenia zakresu prac są widoczne dla klienta. Klient zatwierdza i zostaje precyzyjnie rozliczony za wszelkie zmiany w zakresie liczby godzin przewidzianych na realizację poszczególnych zadań, jak również faktycznej liczby godzin wykonanych w ramach określonego zlecenia.