Duplikowanie projektów

Projektując TaskBeat mówimy staramy się promować nie tylko narzędzie, ale również sprawdzone strategie na zarządzanie projektami. Pewną sprawdzoną strategią jest reprodukcja projektów które zakończyły się powodzeniem. Dlatego wprowadziliśmy funkcjonalność “Duplikuj projekt”, która pozwala na skopiowanie wybranego projektu, wraz ze strukturą wszystkich zadań i etapów w celu rozpoczęcia nowego projektu na bazie takiego który uważamy za modelowy.

Funkcja duplikuj projekt dostępna jest po podświetleniu wybranego projektu, wybraniu polecenia opcji (symbol trzech kropek) i wybraniu polecenia “Duplikuj zadanie”. Zduplikowany projekt lub zadanie, wraz ze wszystkimi powiązanymi projektami i zadaniami znajdzie się na bieżącej liście projektów umożliwiając rozpoczęcie pracy według schematu prac ustalonym w projekcie lub zadaniu które duplikujemy.

Dzięki hierarchicznym powiązaniom pomiędzy projektami, etapami i zadaniami możemy oczywiście analogicznie duplikować wybraną część projektu lub nawet wybrany etap czy zadanie. Zadania powstałe w trybie duplikacji mogą być również dowolnie przenoszone do innych projektów lub programów za pomocą funkcji drag and drop (przeciągania i upuszczania).