Fakturowanie

TaskBeat pozwala na bezpośrednie fakturowanie klientów – za pomocą funkcjonalności aplikacji. Faktury generowane w aplikacji umożliwiają opracowanie modelu bazującego na faktycznych nakładach (tzw. time&material). TaskBeat pozwala na bezpośrednie wystawianie faktur gotowych do wysłania klientowi.

Faktury mogą być generowane dla poszczególnych klientów lub grup klientów. Faktury mogą być generowane dla konkretnego projektu lub zlecenia, a wręcz dla konkretnego zadania rejestrowanego przez aplikację. Dzięki dowolnej kombinacji zakresu prac fakturowanie jest znacznie bardziej przejrzyste i skuteczne.

Naliczanie opłat dla klientów odbywa się na podstawie ustalonych stawek godzinowych wszystkich pracowników oraz faktycznie poniesionych kosztów, dzięki czemu system pozwala na uchwycenie faktycznego kosztu realizacji projektu, zlecenia lub zadania oraz wystawienie faktury zgodnej z przyjętym modelem naliczania opłat.

Dzięki możliwości uchwycenia całości kosztów realizacji zleceń użytkownicy systemu TaskBeat uzyskują pewność realizacji założonego zysku z realizacji całości prac, lub wiedzą z góry ile wynosi różnica pomiędzy kosztem zaakceptowanym przez klienta, a faktycznie poniesionymi nakładami pracy wykonanie zleconych prac.

Zobacz prezentację wideo: http://www.taskbeat.pl/fakturowanie/prezentacja/