Importowanie wyciągów

Importowanie wyciągów bankowych stanowi autorskie rozwiązanie TaskBeat automatyzujące obsługę operacji bankowych. TaskBeat umożliwia jednokierunkową, elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemem zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a większością systemów bankowych dostępnych na rynku.

Funkcjonalność modułu skierowana jest przede wszystkim do firm realizujących bardzo dużo zleceń dla klientów i automatycznie rozliczających wpłaty za zrealizowane usługi, jak również automatycznie rejestrujących koszty powstające w trakcie realizacji projektów i zleceń projektowych. Głównym założeniem rozwiązania jest maksymalne uproszczenie i skrócenie czasu pracy przy zarządzaniu płatnościami oraz ograniczenie błędów podczas ręcznego wpisywania przelewów i wyciągów bankowych.

System importowania transakcji bankowych oparty jest na uczącym się algorytmie, automatycznie pobiera informacje o przelewach wejściowych i wyjściowych, wprowadza je do systemu TaskBeat. Inteligentny algorytm uczy się na podstawie wcześniejszych operacji bankowych zapamiętuje dane kontrahentów oraz automatycznie nadaje dekretację kategorii odpowiednich projektów oraz kategorii projektowych.

Moduł rozpoznaje różne typy operacji bankowych (takich jak, prowizje bankowe, zapłaty kartą kredytową, opłaty za prowadzenie rachunku) podczas przetwarzania wyciągów bankowych. Następnie dopasuje je do odpowiednich schematów operacji księgowych i zaproponuje odpowiednią dekretację. Ponadto użytkownik modułu ma możliwość samodzielnego dopisania nowych typów szablonów do wcześniej zdefiniowanej listy operacji bankowych. Dzięki elastycznej konfiguracji użytkownik może dostosować moduł do swoich indywidualnych potrzeb.

TaskBeat posiada również możliwość dostosowania do nietypowych formatów plików używanych przez inne instytucje
finansowe. Moduł rozszerza standardową funkcjonalność systemu, która opiera się na wprowadzonych informacjach o rozrachunkach z dostawcami oraz zarejestrowanymi operacjami bankowymi.