Innowacyjna metodologia

TaskBeat to program do prowadzenia firmy, który pozwala na skuteczne zarządzanie projektami
Program Taskbeat organizuje prace w firmie i skutecznie zarządza kosztami. TaskBeat pozwala na przyspieszenie sprzedaży usług poprzez zarządzanie zleceniami za pomocą jednego centralnego systemu, w którym pracownicy wymieniają się zadaniami, raportują postęp realizacji, zrealizowany czas pracy oraz poniesione koszty.

TaskBeat oferuje unikatowy sposób planowania prac i zarządzania zadaniami połączony z funkcjonalnością rejestracji kosztów oraz planowania budżetów. Dzięki innowacyjnej koncepcji TaskBeat pozwala na precyzyjne rozliczenia z klientami na podstawie faktycznych nakładów pracy oraz faktycznie poniesionych kosztów.

Aplikacja TaskBeat składa się z dwóch podstawowych ekranów, za pomocą których umożliwia się proste i szybkie planowanie zadań i planowanie budżetów.

tutorial1

Kompleksowa metodologia zarządzania procesem produkcji i realizacji zleceń pozwala na zarządzanie dużą ilością jednocześnie realizowanych zleceń i projektów, przy jednoczesnej kontroli postępu i rentowności każdego projektu lub zlecenia. TaskBeat zapewnia profesjonalne narzędzie do wspomagania prac każdego zespołu, jednocześnie oferując bardzo prosty interfejs i metodologię pracy, która jest intuicyjna i nie wymaga od użytkowników specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania.

Użytkownicy korzystający z systemu TaskBeat osiągają lepsze wyniki w zakresie organizacji pracy, jakości obsługi klientów oraz większą rentowność każdego zlecenia. Jednocześnie system pozwala na redukowanie czasu niezbędnego na realizację zleceń, podniesienia jakości organizacji pracy oraz jakości obsługi klientów. Dzięki systemowi już dzisiaj dziesiątki firm osiąga wyższą sprzedaż.

Zobacz prezentację wideo pokazującą schemat innowacyjnej koncepcji integracji zarządzanie zadaniami i zarządzanie kosztami:
Projekty i Budżety (wymagana rejestracja w portalu)