Kontrola zadań

TaskBeat to program do zarządzania firmą, który ułatwia kontrolę nad zadaniami i pozwala na sprawdzania postepów realizacji oraz wykonania budżetu w czasie rzeczywistym. TaskBeat został zrealizowany w ten sposób aby sprawdzał się w każdym projekcie. Świetnie nadaje się do projektów zaplanowanych wiele miesięcy do przodu oraz do takich, które zmieniają się codziennie.

TaskBeat pozwala na ułożenie wszystkich zadań według ręcznie określonej kolejności i rozdzielenie ich na pracowników. TaskBeat nie wymaga precyzowania dat dla wszystkich rodzajów zadań, dzięki czemu pewne opóznienia nie wymuszają konieczności ciągłego przeplanowywania zadań.

TaskBeat skupia prace realizowane przez pracowników na zadaniach wyznaczając zadaniowy tryb pracy wszystkim pracownikom danego departamentu. Zadaniowy tryb pracy ogranicza konieczność spotkań i upraszcza raportowanie postępów realizacji, redukuje liczbę e-maili i telefonów realizowanych pomiędzy pracownikami.

Dzieki podprojektom TaskBeat pozwala na dowolne dzielenie trudnych i złożonych zadań tak aby były prostsze w realizacji. Jednocześnie umożliwia to przypisanie pracownikom odpowiedzialności za wybrane części realizowanej pracy, a nawet przydzielenie pewnych zadań zleceniobiorcom na zewnątrz firmy z zachowaniem pełnej kontroli nad realizacją.

W metodologii TaskBeat każdy w jednej chwili zajmuje się tylko jedną sprawą umiejscowioną na liście priorytetów firmy. Zadania pracowników nie muszą byc przy tym aktywnie zarządzane przez menedzerów ponieważ wszyscy pracownicy mają dostęp do systemu, mogą raportować postępy dla zadań zrealizowanych, jak również sprawdzać kolejne zadania czekające w kolejce na realizację.