Kopia zapasowa

TaskBeat podlega regularnej kopii bezpieczeństwa. Dane przechowywane są na naszych serwerach w Berlinie oraz w Szczecinie.

Użytkownicy wersji dedykowanych mogą samodzielnie kontrolować wykonywanie kopii zapasowych: http://www.taskbeat.pl/konfiguracja/przywracanie-bazy-danych/