Organizacja pracy

TaskBeat oferuje całkowicie innowacyjną funkcjonalność pozwalającą zespołom na ustalanie jasnych planów i celów oraz kontrolowanie ich wykonania, dzięki czemu zespoły otrzymują komfort jasnych oczekiwań oraz są bardziej zaangażowani w pracę. TaskBeat pozwala na organizowanie zadań za pomocą systemu zadaniowego i tablic zadań. Użytkownicy mogą układać zadania na tablicach według dowolnego uznania. Przykładowo można tworzyć zadania zorganizowane według projektów: Sprzedaż Produktu albo według departamentów: “Dział Sprzedaży” i w ramach tych zadań tworzyć dowolne etapy i kroki realizacji zadań. TaskBeat na każdym etapie będzie w stanie pokazać na jakim etapie znajduje się wykonanie każdego zadania, uwzględniając również kroki jego realizacji.

Korzyści dla organizacji

Dzięki tej funkcjonalności kierownicy zespołów otrzymują podgląd na całościowy obraz tego, jak efektywnie realizowane są prace w poszczególnych dniach, tygodniach lub miesiącach. TaskBeat prezentuje efektywność w ujęciu całego zespołu, nie zawężając się do indywidualnych wyników. Kiedy pracownicy realizują cele zdefiniowane przez zarząd to ich efektywność rośnie. Jeśli cele mają zwiększyć liczbę obsłużonych klientów, zwiększyć sprzedaż firmy, to wraz z poprawą efektywności zespołów rośnie poprawa efektywności całego przedsiębiorstwa. Klienci korzystający z produktu typowo obserwują 5-15 procentowy wzrost liczby zrealizowanych celów już w trzecim miesiącu od wdrożenia produktu.

performance
TaskBeat obiektywnie mierzy realizację zadań. To może być tylko gra, ale badania pokazują, że gdy pracownicy sami odpowiadają za kontrolowanie swojej pracy ich wydajność rośnie. Spróbuj jak gamifikacja zadziała w Twojej firmie. TaskBeat automatycznie nagradza pracowników punktami za zrealizowane cele.

feedback
TaskBeat pozwala pracownikom nagradzać się wzajemnie. Za celne uwagi, za skończone zadania lub a także za pomoc innym. Pracownicy mogą oceniać pracę wzajemnie klikając “lajka” gdy otrzymują pomoc. Większość użytkowników przyznaje, że jest im miło otrzymać nawet najmniejszą nagrodę za każde starania.

PoprawaEfektywnosciFirmy

Korzyści dla pracowników

Według wielu potwierdzonych badań pracownicy czują się szczęśliwsi w miejscu pracy, które docenia ich indywidualny wkład w rozwój organizacji. Dzięki systemowi TaskBeat żadne działania pracowników nie pozostają bez nagrody. System automatycznie pokazuje każdą aktywność. Dzięki systemowi nawet pracownicy realizujących dużą liczbę zadań o mniejszym priorytecie mogą liczyć na podświetlenie ich wkładu w rozwój i działalność organizacji.

Jak to działa

TaskBeat pozwala na określanie celów jakie stoją przed zespołem oraz rozpisanie tych celów na konkretne zadania. Zadania zachowane są w systemie wraz z pełną historią ustaleń dotyczących każdego zadania. Każde zadanie może być przypisane do określonego pracownika wraz z wyznaczonym terminem realizacji. Pracownicy mogą uzupełniać, komentować oraz wymieniać się zadaniami tak aby zapewnić ich realizację w określonym czasie.

Zespoły otrzymują powiadomienia o otrzymanych zadaniach, a także mogą śledzić zmiany i postępy nanoszone przez innych. Cały zespół otrzymuje dostęp do aktualnej listy zadań, a każdy pracownik do listy zadań przypisanych od niego. Zespoły otrzymują informacje czy realizowane zadania wykonywane są terminowo, a każde zakończone zadanie przeliczane jest na punkty naliczane dla całego zespołu.

Ciekawą funkcją produktu jest możliwość filtrowania zadań i pokazywania ich w postaci listy. Można znaleźć w ten sposób wszystkie nieskończone zadania, albo wszystkie zadania Janka Kowalskiego, albo wszystkie zadania które nie zostały przypisane. TaskBeat automatycznie znajdzie wszystkie zadania spełniające kryteria niezależnie od tego, gdzie i w którym miejscu te zadania zostały zdefiniowane.

W ten sposób można bardzo szybko pokazać listę zadań danego pracownika, niezależnie od tego w których departamentach, projektach czy etapach realizacji znajdują się dane zadania. Pracownik lub jego kierownik widzi na ekranie jedną czytelny raport zadań pracownika. Bardzo istotnym elementem tego raportu jest to iż TaskBeat pokazuje na raporcie według kolejnośći w jakiej zadania te powinny być realizowane.