Panel Klienta

TaskBeat pozwala na profesjonalne angażowanie klientów w proces realizacji projektów i zleceń. Każda organizacja może teraz udostępniać niezwykle funkcjonalny i bezpieczny panel klienta zawierającego komplet danych dotyczących powierzonego zlecenia. Dzięki Panelowi Klienta obsługa realizowana jest w sposób pokazujący profesjonalne i zorganizowane podejście organizacji do otrzymywanych zleceń.

Korzyści panelu klienta

TaskBeat eliminuje sytuacje, w których wszystkie negocjacje zamknięte są w skrzynce e-mail lub telefonie określonego pracownika prowadzącego negocjacje z klientem. TaskBeat eliminuje sytuacje w których klienci zmuszani są do podawania tych samych informacji, zadawania tych samych pytań różnym pracownikom firmy, ponieważ dzięki Panelowi klienta informacje są zawsze spójne i aktualne.

Dzięki bezpiecznemu panelu klienta organizacje mogą teraz przechowywać wszystkie ustalenia w sposób chronologiczny i znacznie szybciej obsługiwać klientów dzięki pracy zespołowej. Dzięki sprawnej i zorganizowanej obsłudze klienci otrzymują bardzo wysoką jakość informacji na temat realizowanych zleceń oraz są bardziej skłonni do ponownego złożenia zamówienia oraz polecania organizacji innym.

Jak to działa

Panel klienta umożliwia prawidłową organiację wszystkich ustaleń i szczegółów zlecenia w ramach logicznego systemu zadań, wraz z niezbędnymi informacjami o stopniu zaawansowania każdej powierzonej pracy, kompletem dokumentów, opcjonalnie również informacjami rozliczeniowymi: czasie pracy oraz kosztach pracy.

Wszystkie prace realizowane dla klienta mogą być odpowiednio ze sobą powiązane z uwzględnieniem priorytetów na bieżąco ustalanych z klientem oraz komunikowane elektronicznie, dzięki czemu klienci, kierownicy oraz współpracownicy zawsze wiedzą na jakim etapie znajduje się realizacja każdego pojedynczego zlecenia realizowanego przez firmę.

Bezpieczeństwo

Panel klienta oferuje bezpieczny dostęp do danych, które mogą być składowane w chmurze lub na własnych serwerach klienta. Bez względu na wariant przechowywania danych całość transmisji odbywa się z zachowaniem wysokiego poziomu szyfrowania. Wszystkie dane dostępne są dla klientów z uwzględnieniem informacji o postępach w czasie rzeczywistym, dostępne z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia.

Panel klienta daje spokój i poczucie bezpieczeństwa, bez obaw o utratę ustaleń prowadzonych z klientem w związku z nieobecnością pracownika odpowiedzialnego za kontakt. Jednocześnie oferuje bezpieczeństwo transakcji dla klienta zainteresowanego bieżącą dostępnością informacji o przebiegu oraz postępie powierzonego zlecenia.