Potwierdzenia profilów

Automatyczne potwierdzenia profilów

Ręczne potwierdzenia profilów

Jeżeli w trakcie tworzenia nowych profilów do użytkowników nie dotarły e-maile z potwierdzeniem zaproszeń to istnieje możliwość ich ponownego wygenerowania za pomocą opcji w Ustawieniach. Ponowne zaproszenia może tworzyć jedynie właściciel kontekstu, czyli osoba która jako pierwsza utworzyła dany kontekst.

– W celu wysłania ponownego zaproszenia należy zalogować się do systemu jako właściciel Kontekstu
– Należy wybrać polecenie Profil (Profile) z górnej części menu (pomiędzy Wsparcie, a Wylogowanie)
– Należy wybrać zakładkę Członkowie (Members) z nowootwartego okna Ustawień Profilu
– Należy wskazać członka zespołu oraz kliknąć na ikonce koperty znajdującej się po lewej stronie adresu e-mail.

W wyniku zaproszenia okienko ustawień profilu zostanie zamknięte, a system wyśle dwa e-maile:

– jeden trafi do właściciela kontekstu. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o potwierdzenie aktywacji danego użytkownika w bieżącym konteksćie.
– drugi trafi do użytkownika kontekstu. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o potwierdzenie aktywacji użytkownika w danym kontekście.

Zarówno użytkownik, jak i właściciel kontekstu powinni potwierdzić aktywację danego użytkownika. Należy zwrócić jedynie uwagę, że właściciel kontekstu powinien potwierdzić akceptację użytkownika jako pierwszy, a dopiero następnie użytkownik potwierdza chęć uczestniczenia w danym kontekście.

Wymuszenie potwierdzenia profilów

W przypadku jakichkolwiek problemów istnieje możliwość zastosowania polecenia w bazie danych, które wymusza aktywację profilów które nie mogły być zaktywowane w przeszłości. Należy podstawić adres e-mail w odpowiednim miejscu. Procedurę można wykonywać dla dowolnych zarejestrowanych adresów:

USE [spendingtracker];
GO
UPDATE Profiles SET Activated=1, ContextActivated=1 WHERE ProfileName=’maciej.zagozda@zagozda.co’;
GO