Rentowność projektów

TaskBeat teraz pozwala na opracowanie raportu wskazującego na rentowność projektów realizowanych przez organizację.

Korzyści

Rentowność projektów pozwala na identyfikację projektów, na których organizacja zarabia oraz projektów na których organizacja traci. Wskazanie projektów, w które warto inwestować oraz projektów o przekroczonych budżetach to jeden z najważniejszych elementów zarządzania projektami w każdej organizacji, bez względu na wielkość: od zleceń realizowanych przez freelancerów po duże firmy produkcyjne.

Rentowność projektów

Rentowność projektów określa które projekty są warte realizacji, a które powinny być porzucone. Wskaźnik rentowności powyżej 1.0 oznacza projekty, które powinny być kontynuowane. Wskaźnik poniżej granicznej wartości 1.0 oznacza projekty, które powinny być porzucone. Co ciekawe, raport oferuje inne ciekawe wskaźniki podsumowując każdy projekt na jednym ekranie, jak również dodatkowy wskaźnik: rentowność do postępu.

Zawartość

Raport projektów wskazuje na kluczowe wskaźniki projektów:

Data realizacji: wskazuje na zaplanowaną datę ukończenia projektu. Dzięki wskaźnikowi możliwe jest kontrolowanie terminowości przekazywania projektów. Organizacje mogą śledzić dowolną liczbę projektów i indywidualnie określać i kontrolować poszczególny terminy realizacji.

Bieżący postęp: wskazuje na bieżący postęp realizacji projektu. Wskaźnik kalkulowany jest automatycznie na podstawie postępów w zaplanowanych etapach lub sprintach projektu. Dzięki wskaźnikowi organizacje mogą automatycznie podliczać całościowy postęp realizacji projektów na podstawie czątkowych postępów poszczególnych etapów.

Planowana wartość: wskazuje na wartość projektu. Wskaźnik kalkulowany jest na podstawie wskazanej wartości projektu lub automatycznie na podstawie wartości poszczególnych etapów. Dzięki wskaźnikowi organizację mogą automatycznie określać całościowy koszt realizacji projektów szacując koszty poszczególnych etapów.

Bieżący koszt: wskazuje na zarejestrowane koszty realizacji projektu. Wskaźnik kalkulowany jest na podstawie bezpośrednich wydatków zarejestrowanych w każdym projekcie oraz na podstawie obliczonych kosztów pracy. Dzięki wskaźnikowi organizacje mogą automatycznie określać prawdziwy koszt realizacji projektów biorąc pod uwagę wydatki oraz czas pracy.

Wskaźnik rentowności (PI): wskazuje na rentowność projektu określoną na podstawie planowanych oraz faktycznych nakładów finansowych w projekcie. Dzięki wskaźnikowi organizacje mogą określać wartość projektów oraz rejestrować czas pracy aby weryfikować czy dany projekt przynosi organizacji zyski czy straty, oraz określać najlepsze praktyki na podstawie najbardziej rentownych projektów.

Wskaźnik rentowności (PI) do postępu: wskazuje na rentowność projektu określoną na podstawie wskaźnika rentowności do bieżącego postępu. Wskaźnik uwzględnia parametry rentowności z uwzględnieniem bieżącego postępu realizacji projektu. Dzięki wskaźnikowi organizacje są w stanie określić bieżącą (chwilową) rentowność projektu jeszcze przed jego zakończeniem.

Raporty

TaskBeat oferuje możliwości raportowania przekraczające możliwości innych narzędzi do zarządzania projektami, dzięki którym duże organizacje, jak również indywidualni zleceniobiorcy są w stanie identyfikować skuteczne sposoby na zarządzanie prowadzonymi projektami. Zaloguj się i przekonaj się jak wiele innych ciekawych raportów jest obecnie dostępnych w aplikacji.