Konfiguracja uprawnień

TaskBeat oferuje bardzo elastyczny model uprawnień pozwalający na komplekspwe zarządzanie widocznością indywidualnych projektów oraz indywidualnych zadań.

Każde zadanie lub projekt pozwala na kontrolowanie wglądu przez innych użytkowników za pomocą flagi: Prywatne w ustawieniach subskrypcji. Użytkownik, który oznaczy zadanie jako prywatne powoduje że inni użytkownicy nie zobaczą zadania na liście. Dostęp do modyfikacji zadań publicznych mają jedynie użytkownicy o poziomie dostępu: kierownik. Administrator, który oznaczy profil użytkownika jako: “pracownik” spowoduje że pracownik nie może edytować szczegółów zadań. Czytaj dalej aby zapoznać się ze szczegółowym opisem modelu uprawnień.

Prezentacja

Zobacz prezentację konfiguracji uprawnień: http://www.taskbeat.pl/funkcjonalnosci/uprawnienia/ ‎(wymaga logowania po rejestracji)

Ekran ustawień ról pracowników

TaskBeatPriviliges01

Ustawienia ról pracowników pozwalają na określenie standardowych uprawnień dla użytkowników, którzy mogą być przypisani do jednej z predefiniowanych ról w systemie. Ekran ustawień ról pracowników jest dostępny jedynie dla administratora kontekstu, tj. dla osoby która jako pierwsza zarejestrowała się w kontekście o określonej nazwie. Dostępne role użytkowników to: kierownik oraz pracownik, przy czym zgodnie z metodologią działania aplikacji każdy nowy profil domyślnie tworzony jest z nieograniczonymi uprawnieniami. Jedynie zawężenie uprawnień powoduje ograniczenie domyślnej roli pracownika. Pracownicy posiadający rolę: kierownik mogą zmieniać dowolne zadania. Pracownicy posiadający rolę: pracownik mogą jedynie zmieniać zadania które sami utworzyli.

Ekran ustawień prywatności zadań

TaskBeatPriviliges03

Ustawienia prywatności pozwalają na kontrolowanie widoczności zadań przez użytkowników. Za pomocą jednego przełącznika można ustawić czy dane zadanie jest prywatne czy publiczne. Domyślnie wszystkie zadania są publicznie widoczne przez wszystkich zalogowanych użytkowników pracujących wspólnie w ramach danego kontekstu. Czasami jednak może okazać się że pewne zadania zawierają newralgiczne dane, które powinny być schowane przed innymi użytkownikami. W celu ukrywania zadań istnieje możliwość oznaczenia dowolnego zadania jako prywatne. Aby oznaczyć zadanie jako prywatne należy otworzyć szczegóły zadania, wybrać polecenie Subskrypcje i zaznaczyć pozycję “Oznacz jako prywatne”. Prywatne zadania widoczne są jedynie przez osoby, które:

– występują jako administratorzy kontekstu
– utworzyły dane zadanie (zadanie zostało przez nich utworzone)
– otrzymały dane zadanie (zadanie zostało im przypisane)
– występują na liście osób subskrybujących dane zadanie

Ekran ochrony ustawień zadania

TaskBeatPriviliges02

Ekran pokazuje przykładowe naruszenie ustawień zabezpieczeń zadania. Komunikat ostrzeżenia wyświetlany jest podczas próby edycji przez użytkownika o poziomie uprawnień: pracownik. Żadne zmiany zastosowane w zadaniu nie zostaną zachowane. Po odświeżeniu widoku zadanie zostanie umieszczone na poprzednim miejscu listy. TaskBeat wyświetli szczegóły zadania bez zmian: jak sprzed próby modyfikacji zadania.

Szczegóły zadań, które nie mogą być modyfikowane przez użytkowników o poziomie uprawnień: pracownik to:
– nazwa i opis zadania
– pozycja zadania na liście
– przypisany właściciel
– status realizacji zadania
– data zakończenia zadania
– szacowany czas realizacji
– szacowany koszt realizacji

Należy zwrócić uwagę że użytkownicy posiadający poziom uprawnień: pracownik nadal mogą dodawać komentarze do zadań, jak również dodawać załączniki oraz logować czas i koszt w zadaniach.

Własne modele uprawnień

Jedną z najważniejszych funkcji uprawnień jest elastyczny model, który jest w pełni rozszerzalny. TaskBeat udostępnia dokumentację w jaki sposób zintegrować autoryzację użytkowników za pomocą popularnych mechanizmów takich jak Microsoft ActiveDirectory czy Microsoft Sharepoint. Instrukcja pokazuje również jak tworzyć własne modele uprawnień w oparciu o elastyczny edytor. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta aby uzyskać dostęp do logowania i pobrać przewodnik po sposobach modyfikacji modelu uprawnień.