Współpraca w zespole

TaskBeat to przede wszystkim narzędzie wspomagające współpracę w zespole: wspólne realizowane zadań i projektów oraz otwartą komunikację bez e-maila. Innowacyjny interfejs oferuje
– jedną wspólną listę zadań i projektów, która wspiera przejrzystość celów firmy,
– szybkie priorytetyzowanie zadań w ramach każdego departamentu, zespołu lub projektu,
– delegowanie zadań z możliwością wymieniania komentarzy pomiędzy członkami zespołu.