Wykresy zadań

WykresyGanttaTaskBeat oferuje automatyczne planowanie złożonych projektów za pomocą wykresów projektów. Wykresy projektów generowane są w postaci tak zwanych wykresów Gantta w oparciu o metodę ścieżki krytycznej. Dzięki zastosowanej metodologii planowanie złożonych projektów odbywa się całkowicie automatycznie. Wystarczy określić listę zadań, a system automatycznie zadba o właściwą alokację pracowników oraz wyznaczenie ścieżki krytycznej prowadzącej do najszybszego zrealizowania projektu.

Użytkownicy korzystający z wykresów zadań otrzymują do swoich rąk relatywnie potężne narzędzie do zarządzania projektami. Tworzenie szczegółowych wykresów Gantta w oparciu o metodę ścieżki krytycznej dotychczas zarezerwowane było jedynie dla znacznie większych i bardziej skomplikowanych narzędzi. Dzięki systemowi TaskBeat użytkownicy otrzymują zatem większość funkcjonalności, oferowanej dotychczas jedynie przez profesjonalne produkty, w znacznie prostszej i całkowicie zautomatyzowanej formie. Użytkownicy systemu TaskBeat otrzymują tym samym większość korzyści wykresów Gantta po znacznie niższej cenie, bez konieczności odbywania długich szkoleń i realizowania żmudnych konfiguracji.

Zastosowanie wykresów projektów w projekcie jest całkowicie automatyczne, jednak pozostaje opcjonalne. Zastosowanie niesie ze sobą cały szereg korzyści, zwłaszcza w przypadku większych projektów składających się z wielu etapów i realizowanych przez większe zespoły robocze. Dzięki wykresom projektów możliwe jest zilustrowanie planowanego przebiegu wykonania projektu oraz optymalizowanie czasu jego realizacji już na etapie planowania. Innowacyjne podejście do tworzenia wykresu w przypadku systemu TaskBeat polega na całkowitej automatyzacji generowania wykresu. Wykresy tworzone są automatycznie w oparciu o prostą listę zadań. System aktualizuje wykresy projektów w czasie rzeczywistym, w oparciu o dokonane zmiany i ewentualne przekroczenia występujące w projektach.