Zarządzanie organizacjami

Organizacje, zwane często kontekstami, to unikatowe przestrzenie w ramach których pracują użytkownicy. TaskBeat pozwala na zarządzanie wieloma odrębnymi organizacjami w ramach jednego konta użytkownika. Oznacza to że każdy użytkownik może być częścią jednej lub wielu organizacji.

Dołączanie nowego użytkownika do istniejącej organizacji

Dołączanie istniejącego użytkownika do istniejącej organizacji

Tworzenie nowej organizacji przez nowego użytkownika

Tworzenie nowej organizacji przez istniejącego użytkownika