Dołączanie istniejącego użytkownika do istniejącej organizacji

Dowolny użytkownik może dołączyć do dowolnego kontekstu, aby pracować wraz z innymi użytkownikami.

1. Otwórz zakładkę Profil (wybierając polecenie Profil z menu rozwijanego po prawej stronie)

2014-05-13_114100

2. Wprowadź nazwę kontekstu do którego chcesz dołączyć wprowadzając jego kod lub nazwę w pole: Nazwa kontesktu.

Dolaczanie istniejacego uzytkownika do istniejacej organizacji

3. Właściciel kontekstu, do którego dołączasz otrzyma wiadomość e-mail, za pomocą której może potwierdzić lub odrzucić Twoją prośbę o dostęp.

4. Po potwierdzeniu dostępu przez właściciela kontekstu do którego próbujesz dołączyć nazwa tego kontekstu pojawi się na liście do wyboru.

2014-05-13_114517

5. Po dokonaniu wyboru wystarczy nacisnąć przycisk Zapisz aby rozpocząć pracę w wybranym kontekście.