Dolaczanie istniejacego uzytkownika do istniejacej organizacji