Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to określony zbiór zadań realizowanych w celu osiągnięcia określonego efektu w określonym czasie. TaskBeat wspomaga zarządzanie projektami dzięki intuicyjnym narzędziom wbudowanym w aplikację, które pozwalają na sprawne zarządzanie projektami nawet najmniej doświadczonym użytkownikom.

TaskBeat wspomaga zarządzanie działaniami całego przedsiębiorstwa za pomocą projektów. Zarządzanie projektami wiąże się realizacją działań mających na celu wprowadzenie nowego produktu na rynek lub spełnienie oczekiwań i potrzeb określonego klienta. Dzięki systemowi TaskBeat dane projektu są przechowywane na jednej centralnej platformie, za pomocą której można zaplanować i śledzić realizację dowolnego celu.

TaskBeat oferuje dostęp do danych szczegółów realizacji projektu w czasie rzeczywistym wszystkim użytkownikom korzystającym z aplikacji w ramach jednej organizacji. System pozwala na kontrolowanie postępów i nadzorowanie przebiegu prac od powstania projektu, przez realizację poszczególnych zadań, aż po etapy fakturowania i monitorowania płatności.

W odróżnieniu od innych narzędzi TaskBeat pozwala na planowanie bardzo dużej ilości jednoczesnych projektów i dekomponowanie zadań projektowych w sposób pozwalający na ich skuteczną realizację. Dekomponowanie prac pozwala na podział i delegowanie określonych części realizowanych projektów określonym pracownikom odpowiedzialnym za ich realizację. Dekompozycja projektu powoduje tworzenie hierarchii celów, projektów, zadań i konkretnych działań w ramach projektów

Programy i projekty

W najbardziej rozbudowanym wariancie narzędzie oferuje zarządzanie projektami w ramach większych programów, takich jak np. tworzenie produktu. Programy mogą zawierać wiele projektów realizowanych w różnym czasie i dotyczących różnych elementów produktu i ich kolejnych wersji.

Etapy i zadania

W ramach każdego projektu możliwe jest zdefiniowanie dowolnej ilości etapów składających się na realizację każdego projektu, a każdy etap może być zdekomponowany w postaci dowolnej liczby zadań. Bardziej złożone zadania mogą dodatkowo być dekomponowane w postaci list konkretnych kroków niezbędnych do zakończenia każdego zadania.

Zgłoszenia i obsługa

Zgłoszenia serwisowe, obsługa klientów oraz inne prace mogą być umieszczone w ramach dowolnego projektu, zadania lub nawet określonego działania w ramach konkretnego zadania. TaskBeat pozwala bowiem na traktowanie każdej czynności zespołu za pomocą pracy zadaniowej, czyli określającej status, postęp, jak również umiejscowienie w ramach określonego celu.

Zarządzanie projektami – przykład

Zobacz przykład zarządzania projektami