Zarządzanie projektami – przykład

Projekt pozwala osiągnąć założony cel wyznaczony przez organizację. Wynikiem projektu jest osiągnięcie
określonego celu, na przykład wdrożenie nowego produktu na rynek, uruchomienie nowego rodzaju usługi lub też udoskonalenie już istniejącego produktu lub usługi. Cechą wspólną projektów jest wyznaczenie celu, który zgodny jest z oczekiwaniami oraz satysfakcjonuje zarówno odbiorcę, jak i zespół, który go realizował. Projekty posiadają wspólne cechy bądź właściwości:
– Projekt ma określony i konkretny cel, którego osiągnięcie kończy realizację projektu,
– Projekt ma określony termin realizacji oraz budżet zasobów: pieniężnych, materiałowych

Zarzadzanie projektami - Przyklad
Zarządzanie projektami – Przykład

Warto zauważyć że w przedstawionym przykładzie zarządzanie projektem zostało podzielone na cztery etapy. Podział projektów na etapy jest ważnym elementem planowania projektu, ale faktyczna liczba etapów zależy od sposobu realizacji projektu określonego przez menedżera projektu.

W bardziej złożonym przypadku zarządzanie projektami pozwala na kontrolowanie czasu i kosztu na każdym etapie realizacji projektu. Zobacz poniższą animację pokazującą przykładowy projekt podzielony na wiele etapów, z którego każdy odnotowuje faktyczne czasy realizacji oraz nakłady finansowe:

Na powyższym przykładzie etapy oznaczono za pomocą niebieskich prostokątów, a zadania w ramach tych etapów za pomocą żółtych prostokątów. Warto zauważyć że zadania występują w ramach każdego etapu generując różnego rodzaju raporty dotyczące kosztu projektu, jak również nakładów czasowych, które w przypadku tego projektu są rejestrowane w aplikacji TaskBeat.