Zarządzanie Zleceniami

TaskBeat pozwala na zarządzanie zleceniami za pomocą metody projektów. Dzięki zarządzania zleceniami każde zlecenie klienta rejestrowane w programie odpowiada zleceniu klienta i może być zarządzane niezależnie z uwzględnieniem: indywidualnych etapów zlecenia i indywidualnych zadań składających się na realizację zlecenia.

Zarządzanie zleceniami za pomocą metody projektowej pozwala uchwycić wszystkie zlecenia klientów na jednym ekranie oraz określać rzeczywisty postęp realizacji każdego zlecenia klienta na podstawie tego, na jakim etapie znajduje się jego zamówienie.

Wprowadzając zlecenia klientów do systemu możliwe jest określenie indywidualnych wymagań klienta oraz zachowanie całej ścieżki zarządzania zleceniem, przykładowo: istnieje możliwość zdefiniowania projektu o nazwie klienta, np. firma przykładowa 1.

W ramach projektu o Firma przykładowa istnieje możliwość zarejestrowania indywidualnych zamówień klienta, w tym przypadku np. małego obiektu gastronomicznego, który złożył trzy zlecenia: np. Zamówienie 1 – wyposażenie kuchni, Zamówienie 2 – wyposażenie stołówki, Zamówienie 3 – wyposażenie ogrodu.

Zamówienie 1 można dodatkowo opracować na podstawie listy zadań określających realizację zamówienia na podstawie ustalonej procedury obsługi zamówień i kolejności realizacji zadań, np. potwierdzenie zamówienia z klientem, zamówienie towaru u dostawcy, fakturowanie i dostawa, płatność za zlecenie.