Inkubator

Działasz jako freelancer? Potrzebujesz wystawić fakturę, ale nie prowadzisz działalności gospodarczej? Inkubator TaskBeat umożliwia każdemu na bezpieczne rozpoczęcie działalności w ramach inkubatora, pozwalając jednocześnie oszczędności na składkach ZUS oraz CIT i PIT.

Jeżeli potrzebujesz działać pod własną marką, wystawiać klientowi fakturę, możesz teraz rozpocząć działalność na naszej platformie. Poprzez rozpoczęcie pracy na platformie TaskBeat możesz prowadzić swój projekt pod swoją marką, wystawiać klientom swoje własne faktury – bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, ponoszenia ryzyka i ponoszenia kosztów składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) a także bez konieczności rozliczania podatku dochodowego (PIT). Prowadzenie działalności w ramach inkubatora TaskBeat zwiększa bezpieczeństwo usuwając odpowiedzialność za prowadzoną działalność gospodarczą. Działalność w ramach inkubatora zapewnia odpowiedzialność za zgodność i prawidłowość prowadzonej działalności na inkubator, zwiększając tym samym bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszystko czego potrzebujesz, aby zacząć w ramach inkubatora TaskBeat to wystąpić o jedną umowę, dzięki której otrzymasz możliwość korzystania z formy prawnej bez ponoszenia całego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej samodzielnie. Otrzymasz również naszą pomoc i wsparcie w zakresie świadczenia usług, wystawiania faktur, a także skorzystasz ze wszystkich funkcjonalności platformy, która pozwala Tobie na skuteczne rozliczanie kosztów w ramach projektów prowadzonych na platformie TaskBeat.

Prowadzenie działalności w ramach inkubatora TaskBeat jest całkowicie zgodne z prawem i obecnie całkowicie bezpłatne dla każdego klienta zarządzającego projektami za pomocą usługi TaskBeat. Rozpoczęcie pracy z inkubatorem wymaga podpisania osobnej umowy ograniczającej maksymalną miesięczną wartość faktur w ramach jednego konta. Wraz z podpisaniem umowy o dostęp do podstawowej wersji usługi, użytkownicy mają prawo wnioskować o fakturowanie klientów zgodnie z projektami zarządzanymi w aplikacji w ramach każdej aktywowanej usługi.

Rozliczanie prac w ramach inkubatora odbywa się na podstawie projektów zarządzanych w systemie TaskBeat – oddzielnie dla każdego aktywowanego kontekstu, a także z możliwością fakturowania różnych podmiotów w ramach jednego kontekstu.