Finansowanie społecznościowe

Platformy finansowania społecznościowego promują model finansowania projektów wymagających przejrzystości zasad ich prowadzenia. Z tego powodu zasadne jest zaproponowanie modelu, w którym wspierający projekty otrzymują dostęp do informacji o przebiegu etapów i zadań realizowanych w ramach projektów.

Proponowane rozwiązanie pozwala na udostępnianie danych do logowania do systemu prezentującego etapy, zadania wraz z postępami realizacji dla wybranych osób finansujących projekt w ten sposób udostępniając przejrzystość, wzmacniając zaufanie i zaangażowanie wspierających, a jednocześnie dostarczając metody gratyfikacji dla wspierających.

Narzędzie zapewnia również dodatkowe metody komunikacji prowadzących projekty społecznościowe ze społecznością wspierającą realizowanie projektu. Prowadzący projekty wprowadzają do systemu informacje o planowanych etapach, zadaniach i postępach ich realizacji w sposób pozwalający na kwantyfikowanie postępu (procent ukończenia realizacji) najważniejszych etapów i zadań, które zespół projektowy komunikuje społeczności.

Tak przedstawiona koncepcja stanowi innowację produktową polegającą na: opracowaniu oprogramowania, które w sposób spójny prezentuje użytkownikom końcowym listę projektów wraz z informacją o wysokości pozyskiwanego dofinansowania, bieżącego postępu finansowania przez społeczność, a wybranym użytkownikom dostęp do etapów projektu, z informacją przewidywanych krokach realizacji, bieżącego postępu realizacji każdego etapu przez zespół projektowy.