Jak zorganizować działalność handlową

Pojawił się najnowszy przewodnik w formacie case study obrazujący wprowadzenie do systemu zadaniowego i zarządzanie zadaniami w typowej w działalności handlowej: http://www.taskbeat.pl/dla-kogo/firmy-handlowe/