Integracja e-mail

– Konfiguracja realizowana jest za pomocą pliku .config znajdującego się w katalogu (taskbeat)\app_data\mailimporter\mailimporter.config.
– Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ustawienia usługi Windows Firewall tak, aby umożliwić komunikację wychodzącą po porcie 143 (lub innym, jeżeli skonfigurowano)
– Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ustawienia usługi IP Security Policies on Local Computer (część Local Security Policy) oraz odblokować komunikację po porcie TCP/IP 143 (lub innym, jeżeli skonfigurowano)
– W przypadku zaawansowanych firewalli sprzętowych może zaistnieć konieczność analogicznego odblokowania komunikacji po odpowiednich portach zgodnie z zaleceniami i procedurą konfiguracji tych urządzeń.