Konfiguracja cache

Konfiguracja cache zapisana jest w pliku web.config:

Brak cache

add key="DataCacheMethod" value="NONE"

Cache do systemu plików

add key="DataCacheMethod" value="FILESYSTEM"
Zwróć uwagę że lokalizacja plików cache określona jest za pomocą klucza: add key="DataCacheFolder" value="c:\" który oczekuje istniejącego katalogu, poprzedzonego znakiem backslash

Cache do systemu pamięci

add key="DataCacheMethod" value="MEMORYSYSTEM"