Konfiguracja powiadomień

TaskBeat pozwala na konfigurację potwierdzeń i powiadomień, które wysyłane są użytkownikom aplikacji w przypadku zaistnienia zmian w systemie lub projektach, które są istotne.

TaskBeat wysyła następujące potwierdzenia:
– o założeniu nowego profilu w nowym kontekście
– o założeniu nowego profilu w istniejącym kontekście

TaskBeat wysyła również następujące powiadomienia:
– o zmianie zadania, którego użytkownik jest właścicielem
– o zmianie w zadaniu, które użytkownik utworzył
– o zmianie w zadaniu, które użytkownik subskrybuje

Konfiguracja powiadomień ustawiana jest w pliku web.config. Istnieją dwa sposoby konfiguracji poczty wychodzącej: za pomocą usługi SMTP oraz za pomocą usługi Amazon Simple Email Service (część pakietu Amazon Web Services).

Konfiguracja usługi AWS znajduje się w sekcji AppSettings znajdującego się w głównej sekcji: Configuration pliku web.config. Do poprawnej konfiguracji należy ustawić parametry AWS Enabled, AccessKey oraz SecretKey:

add key=”AWS_Enabled” value=”true”
add key=”AWS_AccessKey” value=”aKIAJPNPMIBAOQP4RQ3q”
add key=”AWS_SecretKey” value=”2vVUZy7F4daPVRQe+IvfjD0vg4tY/Y58un/iYDi0″

Konfiguracja usługi SMTP znajduje się w sekcji AppSettings znajdującego się w głównej sekcji: Configuration pliku web.config. Do poprawnej konfiguracji należy ustawić parametr SMTP Enabled:

add key=”SMTP_Enabled” value=”true”

Dodatkowo należy wprowadzić ustawienia serwera SMTP w węźle system.net, mailSettings:

[smtp from=”nazwakonta” deliveryMethod=”network”]
[network host=”nazwahosta” port=”numerportu” enableSsl=”protokolssl” userName=”nazwauzytkownika” password=”haslodostepu”]
[/smtp]

Przykład konfiguracji SMTP:

[smtp from=”taskbeatonline@gmail.com” deliveryMethod=”network”]
[network host=”smtp.gmail.com” port=”587″ enableSsl=”true” userName=”taskbeatonline” password=”haslodostepu”/]
[/smtp]

Zarówno w przypadku wyboru protokołu SMTP oraz AWS należy również zwrócić uwagę na poprawne ustawienie konfiguracji nadawcy dla powiadomień generowanych przez TaskBeat w m.in. w momencie aktywowania nowego konta lub przypisania zadań do realizacji.

Ustawienia znajdują się w pliku businessLogic.config w sekcji: businessConfiguration.

Klucz: TaskNotificationSenderAddress określa adres nadawcy do powiadomień o zmianach w zadaniach:

[add key=”TaskNotificationSenderAddress” value=”info@taskbeat.com” /]

Klucz: ContextNotificationSenderAddress określa adres nadawcy do powiadomień o zmianach w konteście. Ta nazwa nadawcy będzie wykorzystywana m.in. w przypadku dodaniu nowych użytkowników:

[add key=”ContextNotificationSenderAddress” value=”info@taskbeat.com” /]

Klucz: TaskBeatErrorSenderAddress określa adres nadawcy do powiadomień o ostrzeżeniach związanych z działaniem aplikacji:

[add key=”TaskBeatErrorSenderAddress” value=”info@taskbeat.com” /]

Klucz: TaskBeatErrorRecipientAddress określa adres odbiorcy powiadomień o ostrzeżeniach związanych z działaniem aplikacji:

[add key=”TaskBeatErrorRecipientAddress” value=”info@taskbeat.com” /]