Dla Mediów

Informacje

TaskBeat.pl – Najlepsze zespoły pracują w jednym rytmie

Aplikacja pozwalająca małym i średnim zespołom tworzyć społeczności oraz sprawnie planować realizację zleceń oraz budżetów.

Opis

TaskBeat to program zbudowany w oparciu o unikatową koncepcję planowania, nastawioną na łatwe planowanie ciągle zmieniających się zadań i budżetów w czasie rzeczywistym.

Aplikacja pozwala małym i śrendim firmom szybko i łatwo stworzyć własną sieć społecznościową zorganizowaną wokół konkretnych zadań przydzielanych współpracownikom i planowanym wspólnie i kompleksowo dzięki jednej centralnej aplikacji. TaskBeat jest bardzo prosty w obsłudze – wystarczy wpisać zadania naciskąjąc kolejno Enter i przeciągać za pomocą myszki w górę i w dół ustawiając priorytety. Pracownicy mogą prowadzić dyskusje w zadaniach, wymieniać się zadaniami, jak również powiązanymi plikami i odnośnikami. Wyniki prac sumowane są na tablicy liderów pokazującej osiągnięcia pracowników oraz bieżące postępy w realizacji zleceń, zadań oraz projektów.

 

Korzyści

• Wprowadzenie organizacji pracy. Dzięki zadaniowej organizacji pracy każdy projekt, każde zlecenie, zadanie posiada określonego właściciela w firmie, jak również określony postęp realizacji. Dzięki temu wszyscy pracownicy widzą jak na dłoni co robi firma oraz mogą synchronizować swoje prace ze sobą nawzajem.

• Usprawnienie sprzedaży. Dzięki centralnemu rejestrowi spraw i zleceń każdy klient otrzymuje świetną obsługę i może dowiedzieć się od dowolnego pracownika na jakim etapie znajduje się jego zlecenie lub zgłoszenie. Firma jest w stanie zatem świadczyć lepsze, bardziej terminowe usługi przy mniejszej liczbie popełnianych błędów, dzięki czemu zyska zaufanie i zatrzyma klientów.

• Szybsze podejmowanie decyzji. TaskBeat pozwala na przeglądanie setek zadań w ciągu minuty i podejmowanie decyzji znacznie szybciej niż przeprowadzenie rozmowy telefonicznej pomiędzy kilkoma pracownikami lub za pomocą dziennych lub tygodniowych spotkań, dzięki czemu firmy mogą być bardziej dynamiczne i konkurencyjne.

• Szybsze wyszukiwanie informacji. TaskBeat został wyposażony we wspaniałą i inteligentną wyszukiwarkę zadań, dzięki czemu każda notatka, rozmowa, arkusz czy dokument mogą być znalezione znacznie szybsze oszczędzając czas na przeszukiwaniu dysków i poczty elektronicznej.

• TaskBeat jest aplikacją internetową dostępną z dowolnego miejsca, dzięki czemu pozwala na budowanie rozproszonych zespołów specjalistów mieszkających w różnych częściach kraju, wspierając telepracę i przeciwdziałając wykluczeniu. Aplikacja przyczynia się do oszczędności papieru i toneru, zatem jest również aplikacją prośrodowiskową.

Misja

Misją firmy jest tworzenie narzędzi pozwalających na klientom na zwiększanie wydajności biznesu każdej wielkości i w każdej branży w oparciu o najlepsze praktyki w zarządzaniu oraz badania rynkowe.

Zespół

TaskBeat pozwał w oparciu o wspaniały zespół wielu specjalistów. Na czele produktu stoją osoby o specjalistycznych kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w zakresie zarządzania projektami.

Zarząd spółki tworzą:

  • Maciej Zagozda – kierownik projektu,
  • Paweł Łukasik – architekt aplikacji,
  • Magdalena Zagozda – kontroler finansowy

Zespół techniczny: Paweł Olejnik, Andrzej Pacanowski, Sebastian Janus, Ewa Michalska, Ewa Ciaś

Zespół graficzny: Łukasz Frąckowiak, Marcin Bodnar

Zespół wsparcia: Piotr Opałka, Piotr Owczarek, Radosław Kiziewicz, Kamil Molak, Igor Maculewicz, Krzysztof Lach

Koordynacja projektu: Małgorzata Malak

Jedynie podsumowując zarząd spółki okazałoby się że łącznie reprezentują ponad półtorej dekady akademickiego doświadczenia w zarządzaniu, posiadają niemal tuzin certyfikatów w zakresie technologii i zarządzania w których się spejalizują oraz kilkanaście lat doświadczenia w międzynarodowych projektach realizowanych poza granicami kraju i tyle samo lat doświadczenia w Polsce.

Nawet te liczby jednak nie odwzorowują absolutnie niepowtarzalnego przedsięwzięcia: nigdy wcześniej nie udało nam się przy jednym stole zgromadzić takiego talentu, kompetencji i doświadczenia oraz tak różnym osobom postawić tak trudnego zadania i przekuć talent na realizację tak innowacyjnego produktu.

Do pobrania

Zestaw znaków handlowych TaskBeat

Metodologia pracy TaskBeat