Dlaczego TaskBeat

Maciej ZagozdaStworzyliśmy TaskBeat ponieważ obserwowaliśmy wiele firm, które potrzebują zwiększyć sprzedaż usług oraz podnosić efektywność swoich zespołów. Osiągnięcie tych celów nie jest jednak wcale łatwe i z pewnością nie wiąże się z implementacją jednego określonego przepisu prowadzącego do sukcesu. Okazuje się jednak że wiele firm napotyka ograniczenia w osiąganiu tych celów spowodowane złą organizacją pracy, na którą narzeka wielu pracowników. Wbrew powszechnej opinii zła organizacja pracy dotyka nie tylko duże korporacje, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, przy czym – w przypadku tych ostatnich – zła organizacja pracy jest bardziej dotkliwa.

Opracowaliśmy TaskBeat aby umożliwić wprowadzenie dobrej organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, nakreślając każdy element funkcjonalności tak, aby umożliwiać przedsiębiorstwom ciągłe zwiększanie sprzedaży oraz podnoszenie efektywności zespołów. Naszym celem jest opracowania narzędzia, które przede wszystkim będzie dobrze funkcjonowało w firmach, które często zmuszone są zmieniać swoje plany, jednak nie chcą całkowicie rezygnować z planowania zadań, wyznaczania celów i skrupulatnej realizacji. Opracowaliśmy lekkie i szybkie narzędzie pozwalające na zarządzanie dużą ilością zleceń. W tym celu wypróbowaliśmy setki rozwiązań, opracowaliśmy dziesiątki koncepcji, na podstawie których powstał TaskBeat. Z efektów naszej pracy dzisiaj może skorzystać każda organizacja, która oczekuje jasnego podziału obowiązków i kontroli postępów w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Projektując TaskBeat zdecydowaliśmy się udostępnić program jako usługę. To zupełnie innowacyjny model sprzedaży pozwalający nam na udostępnienie systemu w w modelu SaaS. Udostępniając TaskBeat jako usługę zdecydowaliśmy się pokierować się trzema zasadami, których na próżno szukać było u konkurencji: 1. Klient ma prawo do informacji o pełnym cenniku wszystkich usług producenta przed złożeniem zamówienia. 2. Klient ma prawo do najwyższej jakości usług oraz pełnej gwarancji za usługę, bez wyłączeń narzuconych przez producenta. 3. Klient ma prawo decydować kiedy rozpoczyna, a kiedy kończy korzystać z usługi, bez ograniczeń narzuconych przez producenta. Ciągły rozwój oprogramowania oparty jest na opiniach i sugestiach najbardziej aktywnych użytkowników. Nasi klienci dokonując zakupu najwyższego pakietu wdrożeniowego, otrzymują ponadto dostęp do kodu źródłowego oraz aktywnie uczestniczą w rozszerzaniu funkcjonalności oprogramowania.

TaskBeat oferuje innowacyjny dostęp do usługi. TaskBeat realizuje założenia programu Innowacyjna Gospodarka, oferując dostęp do usługi realizowanej i sprzedawanej bez udziału operatora. Oznacza to że usługa pozwala na jednoczesną obsługę tysięcy klientów jednocześnie, jest w pełni automatyczna od etapu przyjmowania zamówienia, przez etap realizacji usługi, po etap fakturowania za dostęp. Na mocy umowy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (reprezentowaną przez Magdalenę Kotnis) usługi realizowane na potrzeby programu Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.1 wspierane są środkami z dotacji europejskich, dzięki czemu usługa TaskBeat może być dzięki temu oferowana w cenie wielokrotnie niższej niższej niż zakup oprogramowania wdrażanego na infrastrukturze własnych serwerów (typowy koszt wdrożenia najbliższej alternatywy to kilkanaście tysięcy złotych), a miesięczna opłata wynosi mniej niż promil nakładów jakie są niezbędne do wyprodukowania systemu na potrzeby tylko jednego klienta (księgowy koszt odtworzeniowy oprogramowania to ponad dwa miliony złotych).