System Zarządzania Projektami

system zarządzania projektami

System zarządzania projektami to rozbudowane narzędzie pozwalające na jednoczesne zarządzanie wieloma projektami zwanymi portfolio projektów.

Wiele popularnych narzędzi sprawdza się doskonale w przypadku zarządzania prostą listą zadań lub kartami zadań należącymi do jednego projektu. Prowadzenie wieloetapowych projektów, pomiędzy którymi występują znaczne zależności nazywamy zarządzaniem portfolio projektów. Zarządzanie portfolio projektów wymaga znacznie większego wysiłku planowania oraz znacznie doskonalszych narzędzi pozwalających na efektywną pracę z setkami lub tysiącami zadań realizowanych niezależnie w wielu projektach równolegle.

TaskBeat został stworzony tak, aby efektywnie zarządzać dużymi portfolio projektów, a także aby centralizować prace projektowe, z zadaniami operacyjnymi. Dzięki zastosowaniu jednego elastycznego narzędzia do zarządzania projektami, a także procesami w firmie – możliwa jest prawdziwa centralizacja prac zespołów oraz planowanie wielu projektów jednocześnie. TaskBeat urzeczywistnia w tym celu koncepcję dowolnego dzielenia lub łączenia poszczególnych zadań projektowych i operacyjnych w dowolnie rozbudowaną hierarchię prac. Dzięki zastosowaniu elastycznego systemu hierarchii zadań prace można organizować według nawet w rozbudowanej strukturze departamentów, działów, projektów, wersji etapów, do poszczególnych zadań. Istotnym elementem jest możliwość dzielenia dowolnego zadania na kolejne, dzięki czemu każde zadanie może zostać odpowiednio doszczegółowione za pomocą poszczególnych kroków realizacji.

Zobacz także: Prezentacja zarządzanie wieloma projektami