Dostępność

Serwery TaskBeat cechuje duża niezawodność potwierdzona przez pingdom.com. Użytkownicy oprogramowania otrzymują zapewnienie o dostępności przekraczającej 99%, przy czym faktyczna przeciętna dostępność serwerów miesiąc w miesiąc przekracza 99.9%, co stanowi potwierdzenie naszych starań w zakresie zapewnienia bezpiecznego i stabilnego dostępu do usługi przez naszych klientów.
2013-08-09_134221
* dostępność głównego serwera produkcyjnego taskbeatonline za okres 2013-07-01 do 2013-07-31