Identyfikacja

Każda firma korzystająca z TaskBeat ma możliwość wyboru jednej z gotowych skórek kolorystycznych, a także wklejenia logo firmy, wyświetlanego na każdym ekranie pod logo TaskBeat .

Dodatkowo w ramach pakietu TaskBeat oferujemy znacznie większe możliwości dostosowania wyglądu (layoutu) aplikacji do firmowych standardów graficznych (CI – corporate identity; firmowy key visual i inne charakterystyczne motywy graficzne, jak np. zdjęcia wizerunkowe).

Na podstawie standardów dostarczonych przez klienta dostosowujemy następujące elementy layoutu BeeOffice:

– ekran logowania
– standardowe tło dla wszystkich ekranów
– gama kolorystyczna
– sposób użycia firmowego logo

Korzyści
– wyższy stopień akceptacji pracowników dla pracy i wprowadzania danych w TaskBeat
– postrzeganie TaskBeat jako naturalnego elementu firmowego środowiska pracy
– spójność graficzna z innymi nośnikami wizerunku firmowego (w tym ze stroną WWW i innymi nośnikami marketingu wewnętrznego i zewnętrznego)
– promocja wizerunku firmowego w otoczeniu zewnętrznym (w przypadku udostępnienia TaskBeat współpracownikom, np. podwykonawcom)