Integracja

Kluczowym elementem pakietu TaskBeat jest możliwość integracji z istniejącymi systemami, jakie obecnie funkcjonują w firmie, w tym z ERP czy CMS. W ten sposób TaskBeat stanie się naturalnym uzupełnieniem i dopełnieniem istniejących rozwiązań IT.

Integracja pozwoli również pracować firmie z jednolitą bazą danych w różnych narzędziach (np. lista pracowników) lub stworzyć jedną platformę współpracy, automatyzując przepływ informacji między różnymi systemami (np. pracownik wprowadza wniosek o urlop w TaskBeat, zaakceptowany urlop jest zapisywany w systemie HR).

Interfejs TaskBeat jest realizowany w postaci otwartego API, działającego jako dostępny do wykorzystania WebService – w związku z tym sposób wykorzystania danych dostępnych w TaskBeat pozostaje do decyzji osób odpowiedzialnych za rozwój systemu, który z tych danych będzie korzystać.

TaskBeat posiada kilka naturalnych punktów styku z „tradycyjnymi” aplikacjami ERP, FI czy HR, np.:

– integracja z systemem ERP
– integracja z systemem finansowo-księgowym