Rozwój

Rozwój TaskBeat o nowe funkcje jest znacznie łatwiejszy niż w przypadku wielu tradycyjnych firmowych systemów IT.

– Wiele nowych procesów można udostępniać w oparciu o istniejącą funkcjonalność (np. nowe rodzaje zasobów, objęcie Terminarzem TaskBeat kolejnych grup pracowników)

– Ciągle doskonalimy i rozwijamy funkcjonalność TaskBeat . Ponieważ jest to rozwiązanie dostępne w chmurze, z nowych funkcji mogą korzystać wszyscy klienci natychmiast po ich przygotowaniu (bez potrzeby złożonego i kosztownego upgrade’u)

– Specjalnie dla Waszej firmy możemy stworzyć i rozwinąć dowolną, nawet najbardziej specyficzną funkcję TaskBeat

BeeOffice jest oparte o TaskBeat Framework – elastyczną platformę rozwoju firmowych portali intranetowych i internetowych. TaskBeat Framework dostarcza zestaw kilkudziesięciu predefiniowanych „obiektów biznesowych” (m.in. struktura organizacyjna, pracownik, zamówienie, delegacja), które umożliwiają szybkie uruchamianie wsparcia TaskBeat dla nowych procesów.

W przypadku wymagań wykraczających poza standardową funkcjonalność aplikacji, TaskBeat Framework pozwala na szybką implementację zupełnie nowych funkcji, na podstawie bogatej biblioteki dla programistów. Dzięki temu w krótkim czasie możemy przygotować dedykowane rozwiązanie, spełniające specyficzne oczekiwania firmy.

Korzyści
– Obniżenie kosztów uruchamiania nowych funkcji
– Wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych na rynku
– Możliwość dopasowania do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa
– Zwiększenie wydajności pracy użytkowników
– Satysfakcja i komfort pracy pracowników