Testowanie

Każda firma korzystająca z pakietu TaskBeat otrzymuje dostęp do dodatkowego, dedykowanego tylko dla niej systemu testowo-rozwojowego. Dodatkowy system może służyć m.in. do testowania i rozwijania nowych funkcji TaskBeat oraz szkoleń.

W systemie testowo-rozwojowym TaskBeat można wykonywać dowolne operacje, podobnie jak w środowisku produkcyjnym. Można go też podłączyć do innych systemów testowych w firmie. W zależności od preferencji klienta, dodatkowy system testowo-rozwojowy napełniamy danymi stanowiącymi kopię prawdziwych danych firmy wprowadzonych do TaskBeat lub też ładujemy system danymi fikcyjnymi. Środowisko testowo-rozwojowe jest dostępne dla firmy przez cały okres trwania abonamentu systemu produkcyjnego.

System testowo-rozwojowy można wykorzystywać do różnych celów
– testowanie nowych scenariuszy wykorzystania TaskBeat w firmie
– testowanie scenariuszy integracji TaskBeat z innymi systemami firmowymi
– testowanie nowych funkcji, udostępnianych w TaskBeat przez producenta aplikacji
– prowadzenie szkoleń dla pracowników – użytkowników TaskBeat w firmie

Korzyści
– większe możliwości rozwoju i dopasowania firmowej instalacji TaskBeat i wpasowania jej w istniejącą infrastrukturę organizacji
– rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za systemy IT organizacji i stworzenie warunków do samodzielnego dostosowywania i rozwoju TaskBeat w firmie
– dostępność darmowej platformy do prowadzenia wewnętrznych szkoleń z TaskBeat