Wdrożenie

TaskBeat to rozwiązanie gotowe do użytku i dostępne w chmurze, ale jednocześnie z bardzo dużymi możliwościami dopasowania do potrzeb i wymagań danej organizacji.

W efekcie krótkiego projektu wdrożeniowego można wypracować w pełni dopasowane i zindywidualizowane narzędzie. Nowe funkcje opieramy na TaskBeat Framework, naszym autorskim rozwiązaniu do budowania portali intra- i internetowych. TaskBeat Framework dostarcza zestaw predefiniowanych obiektów biznesowych, przez co wdrożenie nowej funkcji systemu jest proste i szybkie.

TaskBeat to m.in. następujące możliwości dostosowania:

– wybór zestawu modułów i funkcji dostępnych dla użytkowników
– integracja z innymi firmowymi systemami IT
– wprowadzenie własnego firmowego nazewnictwa obiektów, funkcji i opcji
– dostosowanie do firmowej grafiki (CI – corporate identity)
– funkcje stworzone pod indywidualne potrzeby firmy w oparciu o platformę TaskBeat
– elastyczny, rozbudowany system definiowania uprawnień

W ramach wdrożenia proponujemy wsparcie lub wykonanie następujących czynności związanych z uruchomieniem TaskBeat organizacji:

– krótka analiza przedwdrożeniowa – określenie zakresu wykorzystania TaskBeat (wykorzystywane funkcje; grupy użytkowników aplikacji)
– przeszkolenie pracowników klienta odpowiedzialnych za uruchomienie TaskBeat
– konfiguracja opcji i ustawień aplikacji
– migracja danych (np. import danych pracowników z systemu HR)
– integracja TaskBeat z innymi firmowymi systemami IT
– wypracowanie modelu ról i uprawnień użytkowników TaskBeat
– dostosowanie wyglądu aplikacji do firmowego corporate identity
– transfer wiedzy do użytkowników – szkolenia, przygotowanie instrukcji i filmów instruktażowych
– zbudowanie w oparciu o platformę TaskBeat dodatkowych funkcji, odpowiadających potrzebom danej firmy