Z głową w chmurach – czyli kreatywności da się nauczyć

Sukces wymaga poświęceń, odwagi i przełamania schematów myślowych. Kreatywność to droga od inspiracji do realizacji. Prawdą jest, że raczej nie uda się osiągnąć sukcesu bez świeżego podejścia do marketingu, ponieważ tam wszystko szybko się zmienia. Dotyczy to zarówno wymyślania nowych reklam, jak również utrzymywania polityki cenowej i zmian produktu. Kreatywne myślenie oznacza proponowanie produktu mającego przewagę nad konkurencją. Kreatywność przejawia się w gotowości do wymyślania nowych pomysłów i tworzeniu oryginalnych rozwiązań.

Aby móc rozwijać swoją kreatywność, powinniśmy najpierw zdać sobie sprawę z czynników, które warunkują rozwój tej umiejętności. Przede wszystkim należą do nich cechy charakteru. Możemy wymienić cztery niezbędne cechy człowieka świadomie przyjmującego postawę kreatywną: po pierwsze – otwartość i wewnętrzna elastyczność, po drugie – ciekawość polegająca na szukaniu nowych dróg i możliwości, po trzecie – spostrzegawczość przejawiająca się w zdolności do zauważania problemów i niedociągnięć oraz podchodzenie do nich w sposób obiektywny, po czwarte – zdolność do krytycznej samooceny.

 Sterowanie twórczym procesem polega na ciągłym niepokoju i znajdowaniu coraz to lepszych pomysłów i podejść. Osoby kreatywne kierują się tym, co je nurtuje. Kreatywność to jeden z podstawowych kluczy do sukcesu.