Zarządzanie projektami program

TaskBeat to program do zarządzania projektami chroniony patentami. TaskBeat chroniony jest patentem przyznanym w zakresie metodologii zarządzania projektami, która została wypracowana przez Taskscape Ltd na potrzeby stworzenia pierwszego uniwersalnego narzędzia pozwalajacego na zarządzanie projektami i procesami w przedsiębiorstwach o dużej skali działania.

Dzięki uzyskanej ochronie patentowej TaskBeat jest dzisiaj unikatowym programem oferowanym na rynku polskim oraz rynku krajowym.