Zwiększenie sprzedaży

TaskBeat pozwala na znaczne podniesienie wyników sprzedaży dla zleceń realizowanych metodą projektową.

Dzięki przejrzystej koncepcji rozliczania prac z klientem możesz efektywniej zarządzać kosztami oraz rozliczać prace realizowane w projektach według rzeczywistych nakładów. Zobacz, tradycyjnie firmy podpisują kontrakt na realizację projektu z góry intuicyjnie ustalając wartość projektu. Ponieważ projekty są zmienne, podobnie dzieje się z kosztami. W efekcie na niektórych projektach firmy osiągają przychód, a na niektórych osiągają stratę, co widać na lewej części wykresu na przykładach projektów A i B.

zwiekszenie-sprzedazy

TaskBeat oferuje narzędzie pozwalające zespołom na wprowadzenie przewidywalnego procesu realizacji projektów. Dzięki narzędziom kontroli kosztów firmy są w stanie dopasować wysokość ponoszonych kosztów do oczekiwanego budżetu projektu. Jednocześnie mając wiedzę na temat bieżących rozliczeń mogą zwiększać budżet projektu wraz ze zmianą w zakresie realizowanych prac lub rozliczać się z klientem wprost według z góry ustalonych stawek proporcjonalnych do nakładów pracy.

Jeżeli przyjrzysz się dokładniej wykresom okaże się że w modelu rozliczania prac metodą projektową zysk z dwóch projektów: A i B za każdym razem wydaje się mniejszy, ale w rzeczywistości suma zysków przewyższa znacznie metodę intuicyjnego wyznaczania wartości projektów. Oznacza to że firma realizująca projekty z wykorzystaniem metod zarządzania projektem sumarycznie osiąga większy przychód oferując jednocześnie niższe ceny dla każdego z zaprezentowanych projektów.

Przedstawiona metoda pracy projektowej została zaimplementowana w systemie TaskBeat pozwalając setkom naszych klientów na realizowanie projektów w sposób znacznie bardziej bezpieczny dla ich działalności, a zarazem przynoszący znacznie stabilniejszy przychód z realizowanych projektów i zleceń.