About

czerwiec 27

Efektywny czas pracy

Efektywny podział czasu pracy zależy oczywiście od specyfiki danej branży, a nawet danego stanowiska. W moim przypadku efektywny podział czasu zakłada że każde najkrótsze zadanie alokuje minimum godzinę mojego czasu, a każda godzina czasu wymaga kolejnej godziny czasu pracy koncepcyjnej. Oznacza to że w ciągu typowego dnia pracy jestem w... read more →
kwiecień 27

Agenda na dzisiaj

Zaczynając dzień od wiadomości organizujesz go według agendy innych. Zamiast tego warto zacząć od kalendarza i przystąpić do realizacji własnych planów. Właściwie nawet lepiej niż kalendarz, powinniśmy rozpoczynać dzień od listy priorytetów, bo w końcu nie wszystkie wydarzenia wydarzają się w określone dni kalendarza. Nie wszystkie nasze priorytety mieszczą się... read more →
lt. 04

Efektywna praca zdalna

Wbrew popularnej opinii efektywna praca zdalna oferuje obietnice produktywności, jaką trudno osiągnąć pracownikom pracującym w tym samym biurze. Firmy organizujące prace wokół zdalnych zespołów muszą być lepiej zorganizowane, ponieważ nie mogą polegać na współpracy pracowników opierając się na dobrej woli. Efektywna praca zdalna wymaga zapewnienia odpowiednich systemów i procesów gwarantujących... read more →
październik 06

Rosnące ceny usługi

Ceny rosną, z czasem inflacja dotyka również usługi świadczone drogą elektroniczną. Dzisiaj mija rocznica od opublikowania pierwszego cennika, który naprawdę chcieliśmy pokazać. Przy tej okazji warto zauważyć, że ceny za dostęp do usługi rewidowane są każdego roku z uwagi na rosnące koszty obsługi administracyjnej usługi. Naszym klientom należy się jednak... read more →
sierpień 27

Magiczne pięć minut

Ludzie spędzają za dużo czasu w pracy na zajmowaniu się pracą innych, w szczególności zajmują się pracą chodzenia na spotkania. Żeby było jasne z ogromnej ilości spotkań najczęściej absolutnie nic nie wynika, bo ludzie którzy chodzą na spotkania wiedzą że głównie dotyczą słuchania o innych projektach, w szczególności o tym... read more →
Maj 22

Na czym polega gospodarka 4.0

Osobiście nie zgadzam się z frazą "gospodarka 4.0", może dlatego że przegapiłem ścisłą definicję tej 3.0. Nie sposób nie zauważyć jednak różnic pomiędzy rewolucją przemysłową, która skupiła robotników w jednej lokalizacji pracujących przy taśmowej pracy w ściśle określonym harmonogramie pracy, a pracą jaką umożliwiają nowoczesne kanały komunikacji i dystrybucji jej... read more →
Maj 20
marzec 14

Dlaczego biznes potrzebuje procesów

Każdy nawet najlepiej zdefiniowany proces funkcjonujący niemal w każdym przedsiębiorstwie ma na celu niesienie korzyści polegającej na automatyzacji. Korzyści osiągane w wyniku automatyzacji wiążą się jednak z zaakceptowaniem pewnej dozy biurokracji. Implementujemy procesy biznesowe jednak nie po to żeby przyspieszyć konkretne działania, ale żeby automatyzować działalność biznesu celem zwiększenia jego... read more →
marzec 05

Najważniejsza cecha każdego lidera

Przywództwo w literaturze dotyczącej zarządzania zostało już opisane na tysiąc możliwych sposobów, jednak rzadko mówi się o tym że wykazywanie cech określanych przez innych jako cechy przywódcze zależne jest w pierwszej kolejności od wyznawanego przez nas systemu wartości. System wartości jako funkcja polityczna to najważniejsza cecha przywódcza, jaką trzeba demonstrować... read more →
lt. 26

Projekty zamieniające się w procesy

Projekty często mylone są z procesami, choć zarządzanie projektowe i zarządzanie procesowe to dwa różne działy zarządzania. Pewnym symptomem życia w korporacjach jest notoryczne przekształcanie projektów w procesy. Przejście obrazuje pewna anegdota. Kiedyś starszy człowiek powiedział mi że dobrze że Pan nie chodzi do lekarza, bo jak się zacznie chodzić... read more →