About

styczeń 14

Zostaw metodykę zarządzania projektami

Niektórzy z was mogą zastanawiać się, po co właściwie potrzebne jest zarządzanie projektami. Bez wahania mogę powiedzieć, że zarządzanie projektami to narzędzie, dzięki któremu możliwe są zmiany. Znacie to zdanie: „projekt nie jest snem… ale sen, który się spełnia, może stać się projektem”? Tworzyć projekt to znaczy być zwolennikiem działania,... read more →
styczeń 11

Praca w grupie dla indywidualistów?

Gdy spojrzeć daleko w historię ludzkości, grupy istniały praktycznie od zawsze. Niezależnie od czasu i okoliczności, tam gdzie jest grupa ludzi, jest i podział obowiązków. Umiejętności pracy w zespole uczy nas już od najmłodszych lat szkoła – dobieranie się w kilkuosobowe grupy i omawianie fragmentów lektur, wymyślanie pasujących do danego... read more →
styczeń 11

Przekonaj się do planowania

Wielu ludzi trudno przekonać do planowania. Uważają oni, że planowanie to marnowanie czasu, że życie i tak przyniesie to, co ma przynieść. Jednak brak planowania, skrócenie perspektywy do „tu i teraz” jest niestety dość wyboistą drogą do sukcesu. Ci, którzy nie planują, zderzają się z trudnościami, do których nie są... read more →
styczeń 11

Wskazówki odnośnie zarządzania projektami

Co to jest zarządzanie projektem? Jest to umiejętność, do której realizacji wykorzystuje się różne metody i umiejętności typowe danemu menadżerowi. W ten sposób można zainicjować, zaplanować, realizować, a następnie kontrolować i zamknąć projekt. Wiodące techniki w metodyce zarządzania projektem to PMBOK (Project Management Body of Knowledge), PRINCE2(Projects In a Controlled... read more →
styczeń 11

Zarządzanie projektami – FAQ

Co to są te projekty? Projekty to sposób na osiąganie założonych celów, to narzędzie wspomagające wprowadzanie zmian. Każdy z nas realizuje projekty – małe, duże; każda praca to realizacja projektu, dążymy do określonego celu w określonym czasie i wyznaczonym budżecie. Czym są cele? Cel to ostateczny rezultat projektu, bez względu... read more →
styczeń 11

Etapy zarządzania projektami

System Zarządzania Projektami (z ang. Project Management Systems - PMS) stanowi elastyczne i rozbudowane rozwiązanie zarządzania projektów, skierowane do przedsiębiorstw i organizacji zorientowanych projektowo - od momentu tworzenia projektu po planowanie projektów, w tym zasobów i czasu , ich realizację i rozliczanie, w tym zadaniowe, czasowe i finansowe. Są znakomitym... read more →
styczeń 11

Rozwijaj siebie! – idea osobistego rozwoju

Zdolność i wola ciągłego uczenia się. Dzisiejsza rzeczywistość zmienia się tak szybko, że aby czuć się w niej swobodnie, musimy się dokształcać. Nie chodzi o zaśmiecanie umysłu niepotrzebnymi informacjami – lecz o orientację w nowej rzeczywistości, rozumienie, co się dzieje wokół i przez to zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania lepszych wyborów. Korzystać... read more →
styczeń 11

Zasoby w projekcie

Kierownik projektu kontroluje wykorzystanie zasobów dostępnych w projekcie, dbając o jego realizację zgodnie z harmonogramem i osiągnięcie zakładanych celów. Gdy informacje pozyskane dzięki sprawnie działającemu systemowi informacyjnemu wskazują na pojawienie się jakiegoś problemu lub możliwych odstępstw od planu, kierownik projektu decyduje o podjęciu właściwych działań naprawczych. W ten sposób „kontroluje”... read more →
styczeń 11

Zarządzanie w projekcie – zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w projekcie to działania zmierzające do: • identyfikacji ryzyka, • oszacowania skutków i prawdopodobieństwa jego zaistnienia, • przygotowania planów neutralizacji i planów postępowania z ryzykiem, • zaplanowanie rezerw w zakresie budżetu i czas realizacji projektu. Zarządzanie ryzykiem w projekcie jest jednym z ważniejszych aktywności w projekcie, ponieważ pozwala... read more →
styczeń 11

Czy zarządzanie projektem się sprawdzi?

Czy zarządzanie projektem sprawdzi się w firmie? Zarządzanie projektem polega na organizowaniu ludzi i zasobów niezbędnych do osiągnięcia określonego celu, pilnowania czasu i pieniędzy oraz tego jak realizowana jest wizja danego przedsiewziecia. Jeżeli w Twoim biznesie nie ma nikogo kto pilnuje realizacji zalozonego planu lub wizji, to być może zarządzanie... read more →