About

styczeń 11

Tak, ale jak my to zrobimy?

A teraz konkretnie – co dokladnie chcesz osiagnac poprzez swój projekt? Jakiekolwiek dzialania zdecydujesz sie podjac, powinny byc zgodne z naszymi celami. Jezeli wiesz co chcesz osiagnac i czego dokonac w okreslonym czasie, pojawia sie pytanie – tak, ale jak my to zrobimy? I tu pojawia sie METODOLOGIA. Metodologia jest... read more →
styczeń 11

Bądź super liderem!

Uwarunkowania zaczynają zmuszać firmy do budowy, relatywnie szerokich, zespołów liderów zmian. Ich zadaniem jest analizowanie stanu obecnego, projektowanie zmian oraz kierowanie ich realizacją. Na zespole tym spoczywa także obowiązek uczestniczenia w procesach informacyjnych towarzyszących zmianie. Zadaniem tych procesów jest moderowanie wewnętrznych oporów jakie nieodłącznie towarzyszą przekształceniom wewnętrznym firm. Pojawia się... read more →
styczeń 11

Czy grozi ci wypalenie zawodowe?

Praca wywiera ogromny wpływ na dobre samopoczucie człowieka – to absolutnie pewne. Ci z nas, którzy swoją prace lubią, mają o wiele więcej sił witalnych niż ci, co jej nie znoszą. Gdy ktoś oddaje się zajęciu, którego nie cierpi albo które go nudzi, meczy się i jest skłonny do irytacji.... read more →
styczeń 11

Czy warto mieć certyfikat? (IPMA)

Certyfikat IPMA jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawanych (obok PMI i PRINCE2) certyfikatów w obszarze zarządzania projektami. Międzynarodowe towarzyszenie Zarządzania Projektami (IPMA), jest organizacją typu non-profit, zarejestrowaną w Szwajcarii, której rolą jest promowanie zarządzania projektami na arenie międzynarodowej. IPMA została założona w roku 1965, pod swoją pierwotną nazwą INTERNET,... read more →
styczeń 11

Właściwie po co mi zarządzanie projektami?

Zapewne każda osoba mająca styczność z realizacją projektu zetknęła się z problemem przekroczenia czasu, niewystarczających zasobów, niedotrzymania parametrów jakościowych czy też nieoszacowanego budżetu projektu. Mimo coraz lepszych narzędzi i technik wspomagających różne obszary zarządzania podczas realizacji projektów obserwujemy poważne problemy stawiające często pod znakiem zapytania zasadność całego przedsięwzięcia. Należy zdać... read more →
styczeń 11

Nie odkładaj niczego na później!

Wielu z nas ma niedobry zwyczaj odkładania pewnych spraw na później, na bliżej niesprecyzowaną przyszłość. Takie działanie jest niekorzystne dla nas samych, bowiem zawsze w pamięci mamy to, że jakaś sprawa nie jest zamknięta i nie doprowadziliśmy jej do końca. Najlepiej wszystkie obowiązki wykonywać sukcesywnie, zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem... read more →
styczeń 11

16 kroków radzenia sobie ze stresem

Na co dzień spotykamy się z wieloma sytuacjami i czynnikami, które wzbudzają w nas poczucie niemocy. To wywołuje automatycznie poczucie stresu, z którym nie każdy jest w stanie sobie poradzić. Na szczęście, znajomość kilku metod likwidowania stresu, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowych, pozwoli nam na beztroskie życie i... read more →
styczeń 11

8 technik rozwiązywania problemów

Ludzie stykając się z problemami, albo uruchamiają mechanizmy obronne, albo ofensywne. Często charakter działań uzależniony jest od ich wrodzonych cech charakteru, które pozwalają na zachowanie własnej godności, szacunku dla samych siebie i innych, a także na zachowanie odpowiednich stosunków społecznych. Są to w dużej mierze zachowania w pełni automatyczne. Bardzo... read more →
styczeń 11

Jak przeprowadzić spotkanie biznesowe?

W toku prowadzenia działalności gospodarczej mamy do czynienia z przeróżnymi klientami. Nawiązujemy z nimi relacje, przeprowadzamy transakcje oraz niezliczone spotkania o charakterze typowo biznesowym. Trzeba powiedzieć, że nie tylko sam właściciel przedsiębiorstwa, ale również oddelegowani ku temu menadżerowie przeprowadzają spotkania biznesowe z klientami. To od ich przebiegu i końcowych efektów... read more →
styczeń 11

Jak zarządzać projektami unijnymi?

Projekt unijny to na ogół szeroko zakrojone przedsięwzięcie wymagające od menadżera wiedzy dotyczącej nie tylko stricte zarządzania projektami, ale również zarządzania kadrami, czy zarządzania finansami. Menedżer powinien znać się na tym, w jaki optymalny sposób prowadzić współpracę między partnerami i jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Przed rozpoczęciem starania o przyznanie... read more →