Historia

TaskBeat powstal ze srodkow prywatnych i publicznych otrzymanych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci – instytucji zarzadzajacej II stopnia w projekcie operacyjnym 8.1 innowacyjnej gospodarki