Przewodnik

TaskBeat to usługa, która dzięki systemowi zadaniowemu pozwala na przyspieszenie zarządzania projektami, przyspieszenie procesów obsługi zleceń klientów, oraz przyspieszenie realizacji zadań sprzedażowych i posprzedażowych.

Profesjonaliści, freelancerzy, agencje kreatywne, biura projektowe zwiększają sprzedaż dzięki fachowej i sprawnej realizacji zleceń i zadań zlecanych przez klientów. TaskBeat pomaga naszym klientom skutecznie sprzedawać usługi zarządzać obiegiem projektów i zadań. Dzięki zadaniowemu systemowi pracy, firmy szybciej realizują projekty dla klientów popełniając mniej błędów, a jednocześnie mogą obciążać klientów tylko za faktycznie przepracowane godziny, naliczając opłaty proporcjonalnie do wszystkich ponoszonych nakładów pracy (zmiany, poprawki) i zakupionych materiałów (zakupy, paliwo). Dzięki szczegółowemu śledzeniu faktycznych kosztów możesz upewnić się, że zaoferujesz klientom najniższe stawki za swoje usługi, a jednocześnie zafakturujesz za wszystkie zadania jakie składają się na realizację zlecenia. Dzięki szczegółowej organizacji pracy w systemie zadaniowym klienci mają dokładny wgląd w to co zostało zrealizowane, ile zajęła realizacja poszczególnych prac, a także jakie koszty materiałowe zainwestowano w zlecenie.

TaskBeat to prosty system przypominający sieć społecznościową, w której pracownicy mogą błyskawicznie tworzyć własne zespoły i przestrzenie robocze. W ramach przestrzeni roboczych pracownicy mogą bezpiecznie wymieniać się pomysłami i dokumentami, szybko prowadzić ustalenia w zakresie różnych projektów. System tworzy centralną, zintegrowaną i uporządkowaną bazę informacji oraz dokumentów. System zapewnia sprawny dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji itp., kontroluje obieg dokumentów, stan realizacji procesów i usprawnia obsługę klientów. TaskBeat pozwala również na włączenie klientów do śledzenia postępów i komentowania realizowanych zleceń, a także na precyzyjne rozliczenia z klientami na podstawie faktycznych nakładów pracy oraz poniesionych kosztów. Dzięki systemowi zadaniowemu nawet jednoosobowe firmy odnotowują korzyści z wdrożenia.

TaskBeat zapewnia każdej organizacji dostęp do informacji o postępie realizacji każdej sprawy oraz łatwe odnajdowanie ustaleń i dokumentów. TaskBeat zapewnia stały kontakt z zespołem, klientami, dostawcami i partnerami w dowolnym momencie i dowolnym miejscu. TaskBeat scala informacje o pracach, zadaniach i zleceniach, jednocześnie promując otwartą komunikację w zespole. Użytkownicy usługi TaskBeat najczęściej chwalą usługę za: oszczędność czasu, eliminację błędów, zwiększenie efektywności, utrzymywanie bliższych relacji z pracownikami, klientami i partnerami.

Projekty

Planuj poszczegolne prace, a duze projekty podziel na etapy i zadania
Zakładka projektów

Listy zadań. Prosta lista zadań to najbardziej naturalny sposób na zrozumienie elementów pracy do wykonania w każdym projekcie. Możesz przeglądać wszystkie swoje zadania na tablicy zadań, swobodnie definiować i zmieniać ich kolejność w miarę rozwoju projektu. Każde zadanie może być przypisane do jednej osoby odpowiedzialnej, co promuje własność i odpowiedzialność za każdą dostawę.

TaskList wyświetla podsumowanie każdego zadania w każdym wierszu. W każdym wierszu wyświetlane są: tytuł zadania, postęp zadania, właściciel zadania, a także podsumowanie: ostatnia aktualizacja, łączna liczba godzin, łączna kwota kosztów poniesionych przez każde zadanie. Każda pozycja zadania została zaprojektowana tak, aby szybko zapewnić poczucie tego, co dzieje się z każdym zadaniem.

Postępy

Każdy projekt i zadanie zawiera historię wraz z opisem dokonanego postępu
Karta postępów

Szybka nawigacja. Każde zadanie otwiera szczegółowy widok na pasku bocznym, dzięki czemu można szybko przeglądać setki zadań bez konieczności otwierania setek kart lub otwierania i zamykania różnych widoków. Teraz każdy członek zespołu może przeglądać szczegóły każdego zadania, aby lepiej zrozumieć, co należy zrobić i jak postępuje projekt.

Komentarze, dzienniki czasu, wpisy kosztów, dokumenty tworzą chronologiczny strumień aktualizacji wyświetlanych w szczegółach zadania. Szczegółowy widok pokazuje, czego dotyczy zadanie, kto jest za nie odpowiedzialny i kiedy należy je wykonać. Zachęca również do współpracy, ponieważ każdy może przyczynić się do każdego zadania, dodając własny komentarz do każdego zadania.

Karta zadania

Każda karta zadania pozwala na zarządzanie obiegiem każdej sprawy zleconej do wykonania
Zakładka szczegółów

Pojedyncza karta zadania organizuje wszystko na temat danego pakietu roboczego na jednym ekranie. Możesz przeglądać karty zadań szybciej niż przy użyciu jakiegokolwiek innego narzędzia i zyskujesz większą przejrzystość dzięki możliwości przeglądania aktualizacji za pomocą określonych zakładek z listą komentarzy, załączników, dzienników czasu i dzienników kosztów indywidualnie.

Możesz nawet dodawać indywidualne kolorowe etykiety do każdej karty zadania, oznaczać je dowolnymi tagami w celu szybszego wyszukiwania i odkrywania. Do każdego zadania można nawet dołączyć dane kontaktowe, co pomaga zespołowi sprzedaży kategoryzować i śledzić działania sprzedażowe.

Moje zadania

Zobacz swoją indywidualną listę zadań, która jest zawsze ułożona we właściwej kolejności
Zakładka zadań

For years companies were struggling to produce a powerful task manager that would be intelligent enough to reshuffle tasks according to what you need to focus on next. A breakthrough technology allows to list any combination of projects, tasks, subtasks, deadlines or meetings on a single list that is always ordered by the right mix of relevancy, priority and importance.

Tasks view is customised for each user. Tasks are automatically reshuffled as your business change. Tasks are auotmatically reshuffled every time someone delegates a task to you, every time global priorities change. You can tick off tasks one by one with confidence you never skip a beat on what’s important and relevant to you now.

Kalendarz

Zobacz wszyskie zadania na kalendarzu ab zobrazować zaplanowane terminy realizacji
Zakładka kalendarza

Kalendarze zadań. Kalendarze są nadal najbardziej naturalnym i wygodnym sposobem na dostrzeżenie wszystkich terminów z wyprzedzeniem. Przenieś swoje kalendarze na wyższy poziom dzięki kalendarzowi, który uwzględnia wszystkie terminy dla wszystkich członków zespołu, budując globalną świadomość i wszystkie projekty, dzięki czemu nigdy nie zostaniesz przyłapany na przegapieniu ważnego terminu.

Dostęp do kart zadań bezpośrednio z kalendarza. W kalendarzu nadal można nawigować tak, jak w każdym innym widoku w TaskBeat. Karty zadań można przeglądać bezpośrednio z kalendarza, tak jak w widoku projektów lub zadań.

Statystyki

Wizualizacja realizacji projektów, obciążenia zespołów i wyników finansowych w czasie
Zakładka raportów

Witamy w najpotężniejszym narzędziu do analizy wydajności. Dashboard zapewnia unikalne wizualne informacje wyszczególniające ilość aktywności w stosunku do mierzalnych wyników, dzięki czemu można zobaczyć, kiedy zespół jest po prostu zajęty, a kiedy wykonuje naprawdę ciężkie i naprawdę ważne zadania z oczekiwanymi rezultatami. Twój zespół otrzymuje wiele punktów produktywności za każdym razem, gdy ukończy ważny projekt na czas i w ramach budżetu. Otrzymują również punkty za wykonanie małych lub prostych zadań.

Analizuj pracę według statusu i właściciela. Zobacz, ile zadań oczekuje na rozpoczęcie, a ile jest już w toku. Co ważniejsze, dzięki unikalnym histogramom możesz uzyskać dostęp do informacji o tym, jak alokacja według statusu lub właściciela zmieniała się w czasie, dzięki czemu zawsze wiesz, dokąd zmierza Twój zespół i możesz na bieżąco dokonywać niezbędnych korekt obciążenia pracą.

Chcesz poznać całą funkcjonalność