Usługi

Usługi

TaskBeat jest gotowym rozwiązaniem dostępnym w chmurze, jednakże dla większych i bardziej wymagających klientów oferujemy nasze oprogramowanie do zarządzania zadaniami i projektami wraz z pakietem usług pozwalających efektywnie wdrożyć i utrzymać rozwiązanie w dużej organizacji. W efekcie w oparciu o setki gotowych funkcjonalności dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta powstaje w pełni dopasowane i zindywidualizowane narzędzie, zintegrowane z innymi systemami IT organizacji.

TaskBeat to rozwiązanie gotowe do użytku i dostępne w chmurze, ale jednocześnie z bardzo dużymi możliwościami dopasowania do potrzeb i wymagań danej organizacji.

W efekcie krótkiego projektu wdrożeniowego można wypracować w pełni dopasowane i zindywidualizowane narzędzie. Nowe funkcje opieramy na TaskBeat Framework, naszym autorskim rozwiązaniu do budowania portali intra- i internetowych. TaskBeat Framework dostarcza zestaw predefiniowanych obiektów biznesowych, przez co wdrożenie nowej funkcji systemu jest proste i szybkie.

TaskBeat to m.in. następujące możliwości dostosowania:

– wybór zestawu modułów i funkcji dostępnych dla użytkowników
– integracja z innymi firmowymi systemami IT
– wprowadzenie własnego firmowego nazewnictwa obiektów, funkcji i opcji
– dostosowanie do firmowej grafiki (CI – corporate identity)
– funkcje stworzone pod indywidualne potrzeby firmy w oparciu o platformę TaskBeat
– elastyczny, rozbudowany system definiowania uprawnień

W ramach wdrożenia proponujemy wsparcie lub wykonanie następujących czynności związanych z uruchomieniem TaskBeat organizacji:

– krótka analiza przedwdrożeniowa – określenie zakresu wykorzystania TaskBeat (wykorzystywane funkcje; grupy użytkowników aplikacji)
– przeszkolenie pracowników klienta odpowiedzialnych za uruchomienie TaskBeat
– konfiguracja opcji i ustawień aplikacji
– migracja danych (np. import danych pracowników z systemu HR)
– integracja TaskBeat z innymi firmowymi systemami IT
– wypracowanie modelu ról i uprawnień użytkowników TaskBeat
– dostosowanie wyglądu aplikacji do firmowego corporate identity
– transfer wiedzy do użytkowników – szkolenia, przygotowanie instrukcji i filmów instruktażowych
– zbudowanie w oparciu o platformę TaskBeat dodatkowych funkcji, odpowiadających potrzebom danej firmy

Kluczowym elementem pakietu TaskBeat jest możliwość integracji z istniejącymi systemami, jakie obecnie funkcjonują w firmie, w tym z ERP czy CMS. W ten sposób TaskBeat stanie się naturalnym uzupełnieniem i dopełnieniem istniejących rozwiązań IT.

Integracja pozwoli również pracować firmie z jednolitą bazą danych w różnych narzędziach (np. lista pracowników) lub stworzyć jedną platformę współpracy, automatyzując przepływ informacji między różnymi systemami (np. pracownik wprowadza wniosek o urlop w TaskBeat, zaakceptowany urlop jest zapisywany w systemie HR).

Interfejs TaskBeat jest realizowany w postaci otwartego API, działającego jako dostępny do wykorzystania WebService – w związku z tym sposób wykorzystania danych dostępnych w TaskBeat pozostaje do decyzji osób odpowiedzialnych za rozwój systemu, który z tych danych będzie korzystać.

TaskBeat posiada kilka naturalnych punktów styku z „tradycyjnymi” aplikacjami ERP, FI czy HR, np.:

– integracja z systemem ERP
– integracja z systemem finansowo-księgowym

TaskBeat to rozwiązanie bardzo intuicyjne w obsłudze i rozpoczęcie pracy z nim nie wymaga czasochłonnego przeszkolenia. Jednak zwłaszcza w wypadku dużej liczby osób, które mają korzystać z TaskBeat, zasadne może być zaplanowanie starannie przygotowanego transferu wiedzy.

W zależności od potrzeb proponujemy:

– szkolenia dla użytkowników z funkcji i procesów przez nich wykorzystywanych
– przygotowanie materiałów szkoleniowych (na potrzeby prowadzenia wewnętrznych szkoleń przez pracowników firmy)
– przygotowanie dedykowanych instrukcji stanowiskowych
– przygotowanie filmów instruktażowych

Korzyści
– łatwiejsze i szybsze osiągnięcie sprawności organizacji w pracy z nowym narzędziem
– odciążenie pracowników od konieczności przeprowadzania dodatkowych szkoleń wewnętrznych
– wyższy stopień akceptacji pracowników dla nowego narzędzia
– ułatwienie wdrażania nowych pracowników do pracy z TaskBeat w przyszłości

Każda firma korzystająca z TaskBeat ma możliwość wyboru jednej z gotowych skórek kolorystycznych, a także wklejenia logo firmy, wyświetlanego na każdym ekranie pod logo TaskBeat .

Dodatkowo w ramach pakietu TaskBeat oferujemy znacznie większe możliwości dostosowania wyglądu (layoutu) aplikacji do firmowych standardów graficznych (CI – corporate identity; firmowy key visual i inne charakterystyczne motywy graficzne, jak np. zdjęcia wizerunkowe).

Na podstawie standardów dostarczonych przez klienta dostosowujemy następujące elementy layoutu BeeOffice:

– ekran logowania
– standardowe tło dla wszystkich ekranów
– gama kolorystyczna
– sposób użycia firmowego logo

Korzyści
– wyższy stopień akceptacji pracowników dla pracy i wprowadzania danych w TaskBeat
– postrzeganie TaskBeat jako naturalnego elementu firmowego środowiska pracy
– spójność graficzna z innymi nośnikami wizerunku firmowego (w tym ze stroną WWW i innymi nośnikami marketingu wewnętrznego i zewnętrznego)
– promocja wizerunku firmowego w otoczeniu zewnętrznym (w przypadku udostępnienia TaskBeat współpracownikom, np. podwykonawcom)

TaskBeat daje szerokie możliwości dostosowania funkcjonalności do potrzeb firmy, a nawet indywidualnych preferencji poszczególnych użytkowników. W efekcie firma może korzystać z funkcji i ról, które jeszcze lepiej dostosowują TaskBeat do jej specyfiki.

Indywidualne filtry wyświetlania danych
W TaskBeat każdy użytkownik może zdefiniować własne filtry wyświetlania danych w terminarzu, w tym listy pracowników według samodzielnie zdefiniowanych kryteriów, innych niż wynikające ze struktury organizacyjnej firmy. Na przykład szef sprzedaży definiuje dla siebie domyślny widok listy jako listę wszystkich osób z działu handlowego oraz dodatkowo wybranych współpracownkówy z działu logistyki; z kolei dla sekretarki można ustawić domyślne wyświetlanie wszystkich kierowników i członków zarządu.

Dedykowana pomoc kontekstowa
TaskBeat umożliwia modyfikację tekstów pomocy kontekstowej, dostępnych dla użytkowników pod ikoną z literą „i”. Można je rozbudować o informacje specyficzne dla danej firmy lub nawet całkowicie zastąpić standardowe teksty własnymi. Na przykład przy zgłaszaniu zapotrzebowań można dodać wyjaśnienia o procedurze akceptacji zakupów; zaś w module Licencje IT można umieścić kontakt do działu IT i informatyka odpowiedzialnego za zarządzanie licencjami na oprogramowanie.

Własne szablony uprawnień i role użytkowników
TaskBeat zawiera, oprócz zestawu typowych ról i uprawnień, specjalny mechanizm tworzenia nieszablonowych ról dla użytkowników. Przykładowo przełożony posiada uprawnienia do zatwierdzania zapotrzebowań, wniosków urlopowych i delegacji swoich podwładnych. TaskBeat daje możliwość zdefiniowania dodatkowej roli, która uprawnionemu użytkownikowi pozwoli na zatwierdzanie tych wniosków od pracowników z innych zespołów.

Korzyści
– jeszcze większy stopień dopasowania funkcjonalności TaskBeat do potrzeb firmy
– większy komfort pracy użytkowników dzięki uwzględnieniu ich indywidualnych preferencji w wyświetlaniu danych
– wyższy stopień akceptacji pracowników dla pracy i wprowadzania danych w TaskBeat dzięki dostępności pomocy przygotowanej specjalnie dla nich
– elastyczne dopasowanie procesów akceptacji, uwzględniające nie tylko formalną strukturę organizacyjną

Każda firma korzystająca z pakietu TaskBeat otrzymuje dostęp do dodatkowego, dedykowanego tylko dla niej systemu testowo-rozwojowego. Dodatkowy system może służyć m.in. do testowania i rozwijania nowych funkcji TaskBeat oraz szkoleń.

W systemie testowo-rozwojowym TaskBeat można wykonywać dowolne operacje, podobnie jak w środowisku produkcyjnym. Można go też podłączyć do innych systemów testowych w firmie. W zależności od preferencji klienta, dodatkowy system testowo-rozwojowy napełniamy danymi stanowiącymi kopię prawdziwych danych firmy wprowadzonych do TaskBeat lub też ładujemy system danymi fikcyjnymi. Środowisko testowo-rozwojowe jest dostępne dla firmy przez cały okres trwania abonamentu systemu produkcyjnego.

System testowo-rozwojowy można wykorzystywać do różnych celów
– testowanie nowych scenariuszy wykorzystania TaskBeat w firmie
– testowanie scenariuszy integracji TaskBeat z innymi systemami firmowymi
– testowanie nowych funkcji, udostępnianych w TaskBeat przez producenta aplikacji
– prowadzenie szkoleń dla pracowników – użytkowników TaskBeat w firmie

Korzyści
– większe możliwości rozwoju i dopasowania firmowej instalacji TaskBeat i wpasowania jej w istniejącą infrastrukturę organizacji
– rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za systemy IT organizacji i stworzenie warunków do samodzielnego dostosowywania i rozwoju TaskBeat w firmie
– dostępność darmowej platformy do prowadzenia wewnętrznych szkoleń z TaskBeat

TaskBeat, rozwiązanie dostępne w chmurze, intuicyjne i przyjazne w użytkowaniu, nie generuje problemów administracyjnych czy użytkowych, typowych dla „tradycyjnych” aplikacji IT.

W przypadku dużej skali wykorzystania TaskBeat w organizacji (szeroki zakres funkcji i/lub duża liczba użytkowników) rekomendujemy skorzystanie ze stałego wsparcia w formie umowy serwisowej.

Zakres, jak i sposób świadczenia serwisu (aplikacja serwisowa, e-mail, telefon) jest „szyty na miarę” i uzgadniany indywidualnie.

W zależności od potrzeb, serwis może objąć:

– administratorów odpowiedzialnych za firmową instalację TaskBeat
– użytkowników BeeOffice

Korzyści
– szybkie i sprawne rozwiązanie problemu administratora/użytkownika
– stała dostępność doświadczonych specjalistów
– pojedynczy punkt kontaktu (zespół Service Desk) niezależnie od przedmiotu zgłoszenia
– obsługa na podstawie stałej umowy i zapisów SLA (m.in. dotyczących czasu reakcji)

Rozwój TaskBeat o nowe funkcje jest znacznie łatwiejszy niż w przypadku wielu tradycyjnych firmowych systemów IT.

– Wiele nowych procesów można udostępniać w oparciu o istniejącą funkcjonalność (np. nowe rodzaje zasobów, objęcie Terminarzem TaskBeat kolejnych grup pracowników)

– Ciągle doskonalimy i rozwijamy funkcjonalność TaskBeat . Ponieważ jest to rozwiązanie dostępne w chmurze, z nowych funkcji mogą korzystać wszyscy klienci natychmiast po ich przygotowaniu (bez potrzeby złożonego i kosztownego upgrade’u)

– Specjalnie dla Waszej firmy możemy stworzyć i rozwinąć dowolną, nawet najbardziej specyficzną funkcję TaskBeat

BeeOffice jest oparte o TaskBeat Framework – elastyczną platformę rozwoju firmowych portali intranetowych i internetowych. TaskBeat Framework dostarcza zestaw kilkudziesięciu predefiniowanych „obiektów biznesowych” (m.in. struktura organizacyjna, pracownik, zamówienie, delegacja), które umożliwiają szybkie uruchamianie wsparcia TaskBeat dla nowych procesów.

W przypadku wymagań wykraczających poza standardową funkcjonalność aplikacji, TaskBeat Framework pozwala na szybką implementację zupełnie nowych funkcji, na podstawie bogatej biblioteki dla programistów. Dzięki temu w krótkim czasie możemy przygotować dedykowane rozwiązanie, spełniające specyficzne oczekiwania firmy.

Korzyści
– Obniżenie kosztów uruchamiania nowych funkcji
– Wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych na rynku
– Możliwość dopasowania do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa
– Zwiększenie wydajności pracy użytkowników
– Satysfakcja i komfort pracy pracowników